Elever og lærere skal sortere matavfall, plast, papir, papp og restavfall i egne beholdere.

Ordningen settes i verk fortløpende på skolene, etter hvert som utstyret blir klart — senest til skolestart i høst.

Utgiftene til prosjektet er beregnet til 1,3 millioner kroner, ifølge en pressemelding fra kommunen.

Prosjektet er et samarbeid mellom Bergen kommune og BIR. Ordningen er allerede blitt prøvd ut i et halvt år på Flaktveit skole i Åsane. Her sparte skolen 6000 kroner i året på redusert bossmengde.

Prosjektet på Flaktveit har hatt en rekke positive virkninger, ifølge kommunen:

  • Elever og ansatte har lært om avfallshåndtering og hva som skjer med de ulike avfallstypene. De ser at det nytter å kildesortere. Dette har fått en smitteeffekt hjem til både elever og lærere. De er blitt mer beviste på hvor de kaster bosset sitt.
  • Elever på 6. trinnet har fått ekstra ansvar i miljøpatruljen. De sørger for at avfallet går fra klasserommet til oppsamlingsstasjoner. Dette ansvaret har gjort dem til gode miljøagenter!
  • Renholdsarbeiderne på skolen har fått en lettere arbeidsdag. Nå flyter det ikke rundt bosspannene lenger.
  • Skolen har fått rykte på seg for å være en miljøskole. Andre skoler i Bergen har allerede sagt at de ønsker å gjennomføre samme tiltak som Flaktveit skole.
  • Økonomisk gevinst.Hele byrådets innstilling kan du lese på kommunens nettsider (Word-dokument).

Hva synes du om tiltaket? Si din mening i feltet under!

Arkiv