Elever på åtte skoler i Bergen, en i hver bydel, fikk i går utdelt spørreskjema de skal svare på i pilotundersøkelsen. Elevene går i tredje, sjette og niende klasse og skal si hva de synest er bra og dårlig med skolen og skolehverdagen.

Foreldrene deres skal også svare. Innen 1. mai regner Bergen kommune med å ha resultatene klare.

Ser utvikling over tid

— Opinion AS står som praktisk gjennomfører av undersøkelsen. Det har vært viktig at en nøytral part kom inn her. Resultatene kan av oss spores tilbake til den enkelte skole og klassetrinn, men ikke til enkeltelever, sier byråd for barnehage, skole og idrett i Bergen, Anne Gine Hestetun.

Neste år skal elever i tredje, sjette og niende klasse på alle skoler i Bergen delta. Prosjektet har vært styrt av representanter fra kommuneadministrasjonen og bydelene og tillitsvalgte fra Utdanningsforbundet.

Meningen er at elevene i løpet av tiden i skolen skal svare på samme spørreskjema tre ganger.

— Det blir interessant å følge klassetrinnene over tid og se utviklingen, sier Hestetun.