— Ungdom er ekstra utsatt for svineinfluensa, og derfor er det viktig å legge til rette for at flest mulig unge skal vaksinere seg, sier smittevernoverlege Øysten Søbstad i en pressemelding.

Elevene må betale 50 kroner for vaksineringen, samme pris som for øvrige innbyggere. Men bussturen til og fra vaksinesenteret, i skoletiden, blir altså gratis.

— Vi legger opp til å vaksinere elevene midt på dagen, da det pleier å være mindre pågang ved vaksinasjonssenterene, sier informasjonsdirektør i Bergen kommune, Robert Rastad.

Ungdomsskoleelevene vil bli hentet i buss på skolen, og kjørt samlet til vaksinasjonslokalet, med retur til skolen etterpå. Foresatte må godkjenne vaksineringen.

Tilbudet kommer «om kort tid», når ungdom blir regnet som en del av de prioriterte grupper som får vaksinen.