Foreldrene til skolebarna jubler etter 12 års kamp for ny skole.

— Dette er et svært gledelig forslag fra byrådet. Alternativet er et brakkebygg i tilknytning til Krohnengen skole, sier Jorge Dahl, leder for Foreldrenes Arbeidsutvalg i Bergenhus bydel.

Skuffelse

Da byrådet la frem forslag til ny skolebehovsplan for Bergen var tonen en ganske annen. Med en overfylt Kronhengen skole og voksende elevtall på Kristi Krybbe og Hellen skoler, mente man argumentene var svært gode for en ny skole i området.

Men byrådet valgte å overse kravene fra foreldrene. Brakkebygg i parken ved Krohnengen skole fikk holde, mente byrådet.

— Vi har ombestemt oss nå, sier byråd for oppvekst Anne Gine Hestetun.

Etter en høringsrunde legges byrådets nye forslag til skolebehovsplan frem i dag. Der dukker forslaget om skole på Heien frem.

Entydige krav

— Vi har lyttet til kravene fra bydelen. De har vært entydige både fra skolene, fra foreldrenes arbeidsutvalg, fra lærerne og bydelsstyre, sier Hestetun.

Det er et stykke frem før forslag blir til virkelighet. Hestetun vet ikke hvor mye en ombygging vil koste. Hun vet heller ikke om hun får lov til å opprette avdelingen på Heien som en satellittskole under Krohnengen skole.

— Det er det Statens utdanningskontor som avgjør. Men blir det ja derfra, regner vi med å kunne opprette en skole for de fire første klassetrinnene her på Heien.

Under en snartur til Heien i går var også lederen for Bergenhus bydelsstyre, Tore Lervik med. Han fikk ros fra Dahl.

— Uten bydelsstyrets innsats, med Tore Lervik i spissen, hadde dette ikke gått. De har møtt mye motbør i egne rekker. Vi trenger rakryggede politikere som tør å kjempe for en sak.

Og Dahl kan puste lettet ut.

— Vi har egentlig kjempet for en ny skole helt siden Sandviken skole ble revet i 1989. Elevtallene har vokst langt mer enn det skolekontoret har beregnet, og vi har hele tiden stilt oss svært tvilende til de tall kommunen har operert med. Nå er vi forhåpentligvis i mål.

Det er bystyret i Bergen som behandler skolebehovsplanen. Det skjer trolig 10. desember.

GAMLEHJEM: Solheim aldershjem på Heien skal bli skole for første til fjerde klasse. Det lover byråd Anne Gine Hestetun til Tore Lervik og Jorge Dahl.
Foto: Arne Nilsen