Det som kreves i gym er kun en skriftlig eksamen.

—  Det lettere å få god karakter i kroppsøving som privatist, sier Thomas Benonisen (20).

Han tar flere privatistfag på Sonans utdanning i Bergen, men manglet ett for å få fullt stipend. Derfor valgte han å ta kroppsøving som privatist, selv om han har standpunktkarakter i faget fra før.

— Jeg ser på gym som det letteste faget. Det krever bare en skriftlig eksamen, noe som er en fordel for de som ikke er i god fysisk form, sier han.

Velger bort gym

Selv likte Benonisen gymtimene, men han tror privatisteksamenen er forlokkende for de som ikke gjør det. Statistikken over antall privatister i Hordaland viser at langt flere nå har fått øynene opp for gymfaget som er blottet for krav til fysisk aktivitet.

I skoleåret 2009/2010 tok 128 tredjeårselever privatisteksamen i kroppsøving. Skoleåret etter var antallet 305 elever, viser tall fra Hordaland fylkeskommune. Til sammenligning økte det totale antallet privatisteksamener med 13 prosent.

- ** Ønsker ikke delta**

Opplæringsdirektør i Hordaland fylkeskommune, Inger Øvsthus-Tønder, tror det er to årsaker til at elever velger bort gymtimene og heller sikrer seg vitnemål gjennom privatisteksamen.

— En årsak kan være at tror de at de får bedre karakterer. En annen kan være at de ikke ønsker å delta i kroppsøvingstimene, sier hun.

Det er ikke mulig å være elev samme år en går opp som privatist. Dermed tar det mer enn normert tid å få vitnemål når tidligere elever tar faget som privatist.

- En del av dem som tar privatisteksamen er nok tidligere elever, og ikke bare de som tar videregående skole fullt ut som privatister. Det kan tyde på at det er visse mangler med kroppsøvingsfaget, sier hun.

BT skrev onsdag at antall elever som ikke får vitnemål fordi de dropper gym har doblet seg de siste to årene på yrkesskolene i Hordaland. Dette gjelder elevene som er ferdig med andre år på yrkesfag. På studieforberedende linje (VG 3) er det også økning i antall elever som har for stort fravær til å få karakter i gym.

- ** Attraktivt for teoristerke**

Petter Erik Leirhaug, stipendiat ved Norges idrettshøgskole, støtter opplæringsdirektøren i at ønsket om bedre karakterer kan bidra til å forklare økningen i antall privatister.

— Det spekuleres i om teoretisk sterke elever velger denne løsningen for å sikre seg bedre karakterer, sier han.

Han mener privatisteksamen i kroppsøving samsvarer dårlig med målsettingene i læreplanen.

-  Skremmer vekk elevene

Gymlærer Jannicke Bjerke Falck tror elever velger vekk gymtimene fordi de måles etter ferdigheter og ikke innsats.

— Det blir et veldig stort fokus på ferdigheter, noe som gjør at elever skremmes vekk, sier hun. Falck underviser både elever og privatister ved Sonans utdanning i Bergen. Flertallet av privatistene i kroppsøving er personer som ønsker å forbedre karakteren fra det ordinære kroppsøvingsfaget, men det er også de som ikke har karakter på grunn av for stort fravær i gymtimene.

—  Jeg tror det at en ikke får uttelling for innsatsen i timene kan vær en årsak til frafallet i faget, sier hun.

Har du meninger om denne saken? Del de med oss!