Tradisjonelle undervisningsmetoder gir dermed bedre effekt enn elevstyrt undervisning, skriver Aftenposten .

Såkalte elevstyrte modeller som gruppearbeid, prosjektarbeid og praktiske oppgaver kombinert med utstrakt bruk av evalueringer slo negativt ut.

Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU STEP) har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet undersøkt hvilke faktorer som er positive og negative for resultatene til norske skoleelever.

— Satt på spissen er det en sammenligning av tradisjonelle og moderne undervisningsformer, og der synes det som de tradisjonelle har størst positiv betydning for elevenes prestasjoner, sier forsker Vibeke Opheim.

Faktorene som har aller størst betydning, knytter seg til den enkelte elev. Spesielt viktig er det om foreldrene har høy eller lav utdanning.

— En tolkning av dette er at for mye testing og evaluering kan være negativt for elevenes læringsutbytte, sier Opheim, som understreker at dette er foreløpige resultater som skal undersøkes nærmere.