Steinar Lilletvedt foreslo selv å lage noe på temaet «å reise», mens busselskapet bidro med et budsjett på kroner 25.000,-.

Kunstreise

Kunstverkene ble overrakt Skyss i desember, og pryder nå de nye lokalene til det fylkeskommunale buss— og båtselskapet. Alle elevene har bidratt med både malerier og treskulpturer.

– De måtte først finne en tekst som handlet om det å reise, forteller Lilletvedt.

– Denne ble deretter brukt som bakteppe for kunstverkene.

Den lille gruppen på seks elever er skolens første kull med den studiespesialiserende retningen kunstfag.

Veien er målet

– Jeg var lærer på Krohnsminde før, der vi hadde et forsøk som var forløperen til dette, sier Lilletvedt, som er utdannet arkitekt med hovedfag i forming.

Før Reform 94 ble kunstfagene sett på som håndverksfag, og ikke allmenndannende på lik linje med blant annet idrettsfag. Allerede i 1999 tok Lilletvedt initiativ til et nasjonalt forsøk med estetisk allmennfag, kalt Esta.

– Essensen er å skape rom for at elevene kan få uttrykke seg, slik at de kan gjøre erfaringene sine mens de er underveis, sier Lilletvedt.

Les mer på Åsane Tidendes NYE nettside

KUNSTREISENDE: Den lille gruppen er det første kullet med den studiespesialiserende retningen kunstfag ved Tertnes videregående skole. Fra venstre: Karoline Helleland (17), Christine Halrinjo (16), Martin Nordeide (17), Marita Klausen (18) og Vegard Ellingsen (17). Ikke til stede: Lisa Marie Dale.
Magne Fonn Hafskor
DRÅPEN: - Elev Marita Klausen tok utgangspunkt i øyeblikket like etter en stein har falt i vannet, sier Steinar Lilletvedt, og viser frem elevens treskulptur. Både den og maleriet hennes bak er laget med utgangspunkt i ordtaket om at «en kan reise hvor en vil, men aldri fra seg selv.
Magne Fonn Hafskor