— Elevene kan mindre når de forlater ungdomsskolen enn før, innrømmer Eli Wesenberg Mohn. Hun er en av to i delt stilling som rektor og inspektør ved Slåtthaug ungdomsskole. De siste årene har hun vært oppmann i Hordaland for matematikkeksamen i ungdomsskolen og kjenner utviklingen inngående.

Elevene har mistet i alt tre ukentlige timer i matematikk på 30 år. Læreplanens krav til hva elevene skal kunne er dessuten endret. Algebra, bruken av likninger, er redusert. Oppgaver med flere ledd i nevner, finnes ikke lenger. Store geometrioppgaver er borte. Her er flere praktiske oppgaver. Sannsynlighetsregning brukes mer.

Dreiningen mot mer praktiske oppgaver kom særlig med Reform 97. Eli Wesenberg Mohn tror dagens elever bedre ser nytten de har av matematikken. Kravene til elevene er ikke senket. Det avviser Eli Wesenberg Mohn. Men kravene til eksamen er annerledes enn før.

Dagens elever står friere i matematikk. De kan mer bruke fantasi og kreativitet. Oppgavene er mer praktiske og ikke så teoretiske som før. Det er ikke samme prestisje som før å være flink i matematikk. Her rører vi ved et samfunnsproblem alle land i Europa sliter med.