Tillitsvalgte ved disse skolene mener organisasjonen driver med en meningsterror om saker den ikke har dekning for blant elevene.

— Vi vil ikke gi noe råd når det gjelder holdning til de nasjonale prøvene som nå skal gjennomføres. Da gjør vi samme feil som Elevorganisasjonen. Det er mange meninger om dette, sier Jan Magne Isaksen på Arna Gymnas.

Sammen med Knut Olav Nestås på Voss Videregående og Olav Bringedal fra Voss Jordbruksskole har han arbeidet aktivt for å få endret Elevorganisasjonens meningsmonopol som talsrør for elever.

— Personlig har jeg ikke noen store innvendinger mot prøvene, og jeg har inntrykk av at det gjelder mange elever. Derfor blir det galt når en elevorganisasjon vi er kollektivt innmeldt i, budbærer et slikt syn, sier Isaksen.

Dramatisk i to år

De siste to årene har situasjonen rundt Elevorganisasjonen, spesielt i foregangsfylket Hordaland vært dramatisk. Elever har reagert kraftig over å bli brukt av sin egen interesseorganisasjon i et forsøk på å svekke skolen mer enn den allerede er.

Elevorganisasjonen har makt når det gjelder skole og utdanning. De har monopol på å mene noe innenfor utdanningssektoren. Når elevorganisasjonen kan uttale seg om skolen som helhet og med 140.000 medlemmer i ryggen blir det hørt og lagt merke til. I Hordaland fylke har det vist seg at dette ikke stemmer overens med realitetene. En undersøkelse i Arna og på Voss viste at over 90 prosent av elevene mente Elevorganisasjonen gjorde en dårlig jobb.

— Elevorganisasjonen svartmaler. Det skal ikke være lov å mene at tavleundervisning er en nyttig og god metode. I mange tilfeller også den eneste måten å tilegne seg kunnskaper i ulike fag på. Videre vil man ha fleksitid, ingen føring av fravær, ingen karakterer i ungdomsskolen og andre velkjente utsagn på vegne av alle norske skoleelever. Siste nytt er en masseoppfordring til boikott av nasjonale prøver der hensikten er å kartlegge situasjonen i det norske skolevesen.

Mange fikk nok

— I 2004 fikk mange elever nok. Undersøkelser viste at Elevorganisasjonen var i fullstendig utakt med mange av medlemmenes meninger og holdninger. Opprøret startet tidlig når resultatet var kjent, men man talte for døve ører. Elevorganisasjonen var ikke villig til å legge om på noe som helst. Elevene som hadde deltatt på undersøkelsen var en saueflokk som fulgte sine konservative ledere.

Slik vi har forstått grunnfundamentet er det majoriteten av elevene som skal utgjøre elevorganisasjonen, men det er dessverre ikke slik det fungerer i praksis, konstaterer Isaksen.