— Hele skolen har fått et oppsving. Både vi elever og lærerne er gladere og mer motiverte, sier elevleder Trine Falck og elevene Fride Ørn, Brian Dale og Maren Benedicte Nilsen i samtale med Bergens Tidende.

Tatt med på råd

Helt konkret har Kjøkkelvik skole tatt elevene med på råd og spurt hvordan de ønsker fremtidens skole. Noen av elevene har vært med på studietur til Stavanger, deltatt på lærerseminar på Solstrand Fjord Hotell eller holdt foredrag for foreldrene.

Når ledelsen i Bergen kommune skal snakke om skoleutvikling, blir Kjøkkelvik skole i Laksevåg bydel trukket frem som et lysende eksempel.

— Utviklingen har vært utrolig positiv. Det å ta elevene på alvor har gitt større resultater enn vi på forhånd tenkte, sier rektor Helge M. Haaland og elevrådskontakt og inspektør Janneke Tangen.

Fleksitid

Kjøkkelvik skole er en av de ni skolene i Bergen som arbeider med ungdomsskolens pedagogikk. Skolen har blant annet arbeidet med fleksitid. Elevene kan få komme tidligere og gå senere hvis de vil. I denne tiden er det lærer på skolen, slik at elevene kan få hjelp.

— Jobber vi mer på skolen, slipper vi å ta lekser med hjem. Vi kan også ta fri enkelte timer. I starten var vi litt usikre på om elevene ville ta ansvar selv, men nå fungerer det, sier de fire elevene. De har sett hvordan andre skoler har brukt fleksitid og hentet det beste fra de skolene.

Kjøkkelvik skole ble skapt ved sammenslåingen av Nybø og Lyderhorn skoler. Skolens mål står sentralt i alt som skjer og skolen har delt året inn i temaperioder. I ungdomsskolen har elevene fått innsikt i hvordan de blir vurdert og hva slags kriterier de vurderes etter. De får også være med på å bestemme hva som tillegges vekt.

Barkrakker i kantinen

Elevene ble tatt med på råd da skolen vurderte miljøet ute og inne. Elevene ønsket ny do og ny kantine, og fikk det. Kantinen er smakfullt innredet med blant annet barkrakker. Elevene har selv malt noen ganger og planlegger å male flere.

— Kjøkkelvik skole er en skole vi er stolt av. Vi vil at alle skal møtes med omsorg og respekt, få gode opplevelser og føle at de lykkes, sier elevene og har fått formuleringene inn i skolens verdigrunnlag. De har selv jobbet med hvordan de kan gi medelever komplimenter og positive tilbakemeldinger. Mobbingen er redusert.

I midten av mars skal skolen delta på landskonferansen for ungdomstrinnet i Haugesund. Selvsagt tar rektor Helge M. Haaland med seg noen av elevene.

GLADE ELEVER: - Både vi elever og lærerne er gladere og mer motiverte, sier elevene Fride Ørn (til venstre), Maren Benedicte Nilsen, Trine Falck og Brian Dale.
FOTO: GIDSKE STARK