— Jeg gleder meg over at elevene trives, men vi kan alltid bli bedre. Undersøkelsen er en hjelp for skolene til å utvikle seg videre, sier byråd for skole, Anne Gine Hestetun.

Større undersøkelse til høsten

Hun presenterte i går en pilotundersøkelse om trivsel ved skolene i Bergen. Åtte skoler, en i hver bydel, har deltatt i undersøkelsen. Den skal danne mønster for en større undersøkelse om trivsel som skal gjennomføres i byens samtlige 100 barne- og ungdomsskoler i november i år.

Skolene skårer høyest på trygghet. Elevene har i gjennomsnitt gitt 45 av 50 poeng på spørsmål om de kjenner seg trygge på skolen, i klassen og på skoleveien. Trivsel på skolen oppnår 39 poeng, mens skolebygg, læremidler og utstyr oppnår bare 30 poeng. Foreldre er mindre fornøyd med fysiske rammer og skolemiljøet, men godt fornøyd med møte med skolens lærere og rektor.

Lone best

Av de åtte skolene kommer Lone best ut blant elever med 42 av 50 poeng, men dårligst ut blant foreldre med 32 poeng.. Etter Lone følger Minde, Breimyra, Søreide, Bønes, Hellen, Nattland og Håstein skole.

— Vi gleder oss over høy trivsel blant elevene. Nybygget hjelper oss. Vi har alt kalt foreldrene inn til møte neste uke, opplyser Britt Torvund, rektor ved Lone skole. Hun ser at det alltid er noe å jobbe med og verdsetter samarbeid med foreldrene for å utvikle skolen.

92 prosent av elevene og 64 prosent av foreldrene har svart på undersøkelsen. Det er en svært høy prosentandel.