Utdanningsminister Kristin Clemet foreslår en rekke tiltak de kommende fem år for å snu den negative utviklingen i realfagene. Hun vil ha Norge opp blant den beste fjerdedelen i OECD.

— Det er flott at det rettes fokus mot matematikkfaget. Viktigst fremover blir det å skape interesse for faget blant elever og lærere. Elevene må få tid til å oppleve at matematikk er et spennende og kreativt fag, sier Marit Johnsen Høines til Bergens Tidende. Hun underviser i matematikk ved Høgskolen i Bergen og har i flere år engasjert seg i Landslaget for matematikk i skolen. I vår tok hun doktorgrad om matematikklæring som tekstutvikling.

Det er en omfattende plan Kristin Clemet presenterer. Lærere skal tilbys inntil 100.000 kroner om de velger videreutdanning i matematikk. Nye undervisningsmetoder skal utvikles og det skal blant annet satses mer på konkurranser i matematikk.

— Konkurranser kan være bra. Kapp-Abelkonkurransen er et eksempel på det, men driver vi opp tempoet og satser mye på konkurranser, kan vi nok utvikle gode enere, men risikerer samtidig å miste bredden. Da har satsingen liten virkning. Vi må gi rom for den tenkende og kreative eleven og skape læringsmiljø som fremmer nysgjerrighet. Det krever tid og ro å utvikle matematisk innsikt, sier Marit Johnsen Høines. Hun advarer mot å legge større vekt på pugg og drill.

Det er merkbart større interesse blant lærere for å gå nye veier i matematikkfaget. Dette gir håp for fremtiden, sier Marit Johnsen Høines.

Lederen for Elevorganisasjonen advarer mot å tvinge mer matematikk på elevene.

— Vi vil ha elever som jakter på matematikkunnskaper, ikke matematikk som jakter på elevene, sier Robert Terdal Moe til Aftenposten.