— Det er vi fornøyd med, sier elevleder i Hordaland, Karoline Myklebust, til Bergens Tidende. Hun er ikke minst glad for at det psykososiale er tatt med, ikke bare det fysiske, når elevers helse, trivsel og læring skal vurderes.

I Regjeringens forslag til nye regler i opplæringsloven, som ble lagt frem før helgen, står det at skolen har plikt til løpende å underrette elevråd og foreldreråd om alt av vesentlig betydning for skolemiljøet. Elever og foreldre skal tas aktivt med i planlegging av bedre helse og sikkerhet ved skolene.

— Elever og foreldre vet ofte hva som er problemene og er en viktig ressurs når det gjelder å finne gode løsninger, sa utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet da hun fremmet lovforslaget.

Forslaget sikrer elevene bedre vern mot mobbing, vold, diskriminering, rasisme og dårlige skolebygg. Et viktig moment er at elever og foreldre får styrket sin rett til å klage. Er skolen og kommunen passive, kan det raskere klages til et overordnet organ. Staten skal dessuten ha tilsyn med skolemiljøet.