— Vi elever har fått mer å si. Foreslår vi noe, blir vi hørt, sier 10.klassingen Renate Øksnes ved Årås skole i Austrheim. I et par år har hun vært med på å lede Pilot-prosjektet ved skolen. Hun synes miljøet ved skolen er bedret og gleder seg oftere til skoledagen.

Ved Kaland skole har elevene i enda sterkere grad fått prege skolen.

— Vi har laget vår egen årsplan i natur og miljø og bestemmer selv hva vi vil gjøre og når vi vil gjøre det, forteller Kim Ivar Leirvåg og Marielle Sundfjord.

Setter selv karakter

De fikk også selv sette karakter i faget. Prøver og prosjektarbeid telte. Innsats og samarbeidsevne hadde innvirkning på karakteren. Den karakteren elevene satte, ble karakteren i faget til jul.

— Vi elever var ofte litt for kritiske. Når læreren ble trukket inn, gikk karakteren ofte opp, opplyser Kim Ivar Leirvåg og Marielle Sundfjord. De innrømmer at det er vanskelig å sette karakter på medelever de kjenner godt.

Utviklingen i skolen skjer nå så raskt at lærerne strever med å henge med.

Utålmodige elever

— Elevene er utrolig utålmodig, men skolen kan ikke endres over dagen. Elevene må gi oss tid, sier Geir Follesø som leder prosjektet ved Årås og Kaland skoler. Han gleder seg over at elevene slippes til og ser at dette virker fruktbart på skolen.

Pilot er et prosjekt i ni fylker der skolene utfordres til nytenkning og bedre bruk av informasjonsteknologi. Det er en helt klar forutsetning at elevene skal ha reell medvirkning i planlegging, gjennomføring og evaluering.

— Jeg tror det ville gått saktere om de voksne skulle styrt alt, sier rådgiver Eva Bendiksen ved Statens utdanningskontor i Hordaland. Elevenes sterke rolle i prosjektet tror hun er avgjørende for så vel innhold som fremdrift.

Får huske seg

Hyl høres på uteplassen. Rådgiverne Eva Bendiksen og Jon Fjeldstad er sendt opp i den nyeste dissen som også kan fungere som karusell. Elevene gir dem skikkelig fart.

Elevene Alexander Skårnes, Renate Øksnes og Ingrid Daae forteller at de har fått være med å planlegge uteplassen. Elevene er mer ute enn før og samarbeider over klassetrinn.

— Prosjektet har gitt skolen et kraftig løft, mener rektor Odd Øksnes ved Årås skole. Skolen har fått mye nytt utstyr, lærerne etterutdanning og skolene er penset inn på sporet mot morgendagens skole. Skolene er dessuten blitt med i et nasjonalt nettverk der de utveksler ideer.

BYGGVERK: Aleksander Eriksson gleder seg over å bygge med tynne klosser.
FOTO: ARNE NILSEN