Forrige skoleår ble elever flyttet ut fra Varden skole fordi mange fikk helseplager av å oppholde seg i det ene bygget. Så langt dette skoleåret har det vært både klasserom og SFO i bygget. Men nå skal flere av klassene ut av c-bygget igjen.

Foreldrene på 2. trinn ble informert på et foreldremøte i kveld.

— Flere av foreldrene har reagert. I klassen vår er det en elev som har astma, og som måtte tas ut av klassen, og vi har en annen i klassen med sterke symptomer. Andre foreldre er også bekymret for risikoen vi utsetter barna for. Vi føler at vi ikke har fått ordentlige svar som gjør at vi kan være sikker på at bygget er ok, sier Benedicte Hammersland.

Ba om garanti

Hun er mor til en andreklassing, som har klasserom i bygget. Hammersland har skrevet flere brev til kommunen der hun har bedt om garanti for at det er trygt for barna å være der.

Minst en elev tatt ut av skolen og får hjemmeundervisning i stedet, noe BA har omtalt.

4. trinn, som holdt til i ett av de verste klasserommene i fjor, hadde en stund undervisning i Klubbhuset ved Framohallen.

En undersøkelse FAU gjennomførte i vår, viste at over halvparten av elevene har symptomer som kan komme fra dårlig inneklima.

— Strakstiltak

Klassene som må ut av c-bygget kan bli flyttet til matsalen, biblioteket, aulaen eller et kunst- og håndverksrom. Disse rommene ble også tatt i bruk til undervisning i fjor, da flere klasser flyttet ut av bygget.Hammersland er glad for at datteren ikke lenger skal få undervisning i c-bygget.

— Dette er et strakstiltak rektor har gått inn for, og ut fra situasjonen synes jeg det er en god midlertidig løsning frem til barna skal inn i helt nye paviljonger fra 5. november, sier hun.

C-bygget skal renoveres, og i mellomtiden skal barna over i brakker.

Rektor Ola Gaukstad ved Varden skole vil ikke kommentere opplysningene om at klasser skal ut av c-bygget. Han bekrefter at det har vært foreldremøter i kveld der dette har vært drøftet.

— Jeg vil behandle saken internt før jeg går ut med noe, sier han.

- Beste løsning tross alt

FAU-leder Roald Valle ved Varden skole har vært i møte med rektor i dag. Han bekrefter at klassene i c-bygget ønsker å benytte seg av fellesarealer på skolen i stedet.

— Jeg regner med det blir løsningen vi går for. Det er den beste løsningen når de først må skifte rom, sier Valle.

- Elever ble flyttet ut av bygget i fjor, og nå skjer det igjen. Hva synes du om det?

— Hvis foreldrene mener det er nødvendig, må vi bare gjøre det. Nå er det kort tid til høstferien, da er det en uke fri og så er det to uker til. Det er mye bedre å kunne ordne dette internt på skolen i stedet for å måtte ha andre bygg lenger borte.

- Var det riktig å ta i bruk klasserommene i bygget igjen?

— Det er vanskelig å si. Vi antok at denne tiden på året ikke var den verste. Det har vært gode muligheter for lufting. Ett av problemene har vært det høye CO 2-nivået. Men hvis det er elever som nå ikke kan være der, må man finne andre løsninger.