Denne oppsiktsvekkende konklusjonen trekker professor Lars Sigfred Evensen ved Institutt for Språk-og kommunikasjonsstudier ved universitetet NTNU i Trondheim.

— Det har blitt mye vanskeligere å få en god karakter på eksamen i norsk skriftlig i 10. klasse etter at Reform 97 ble innført sier Evensen til BT.

— Men det er også blitt vanskeligere å få bunnkarakter i norskfaget. Mange flere havner et sted midt i mellom bra og dårlig; hele to av tre elever kommer i denne gruppen karakter sier Evensen.

— Dette er den motsatte effekten av hva som var politikernes intensjon da den store skolereformen Reform 97 ble innført sier han.

Evensen har ledet en gruppe forskere som har analysert til sammen 3368 eksamensbesvarelser fra fire avgangskull i grunnskolen. Og resultatet er av sjekken er altså krystallklar; nå er det nesten blitt slutt på den tiden da elevene stikker seg ut i begge ender av karakterskalaen i nosrk skole.

De norske elevene som går ut av grunnskolen har etter R 97 havnet i den store gruppen med midelmådigheter; mindre enn en av fem får toppkarakter, og bare en av sju får de laveste tallkarkaterene 2 eller 1.

Antallet elever som gjør det svært godt eller svært dårlig er altså krympet dramatisk inn med Reform 97; elevene er blitt faglig «A4-like» i dette landet, også i norsk. I matte er vi ifølge den siste OECD-rappport desidert bunn i Europa.