— Det er nok press fra elevene som har ført frem. Nå har vi lærebøker i de fleste fag. Det er mer oversiktlig og lettere å jobbe med, sier Runa Emilie Solberg, elevrådsleder på Nordahl Grieg videregående skole.

— Jeg har lærebøker i religion, historie, norsk, matte og psykologi.

— Jeg har lærebøker i omtrent alle fag, sier Erlend Sørtveit, nestleder i elevrådet.

Etter det BT kjenner til er det nå kjøpt inn opp mot 5000 lærebøker til skolens rundt 900 elever etter åpningen. En vesentlig andel av dem har kommet det siste året.

Digitalt utstillingsvindu

Det var ikke slik det var tenkt. Hordaland fylkeskommune har gått i bresjen for satsing på digitale lærebøker, og trolig vært den skoleeieren som i størst grad har trykket på for å få den videregående skolen så digitalisert som mulig, ikke minst med læringsdatabasen NDLA (Norsk digital læringsarena). Nordahl Grieg skulle være selve det digitale utstillingsvinduet.

Blant elevene har det i varierende grad vært misnøye med mangelen på tradisjonelle lærebøker helt siden skolen åpnet høsten 2010. Noen elever startet Facebook-gruppe for papirbøker. Det ble også satt i gang en underskriftskampanje blant elevene for å få lærebøker i matte.

"I fag som matematikk har dere bestemt dere for at vi ikke skal få mattebøker, (igjen!), til tross for at samtlige matematikkelever ønsker dette", skriver en elev på Facebook-siden i høst.

— Matte er lettere og går raskere med bok. Teorien kan være tung. Omtrent alle elevene har opplevd at det ikke er like bra på nett.

Ropte og ble hørt

Ropene etter bøker er etter hvert lyttet til. Ikke minst i høst, hvor det en lang rekke nye lærebøker har ankommet. Tilgang på lærebøker i matematikk på flere nivåer, markedsføring og ledelse, medie- og kommunikasjon, norsk, religion og etikk, biologi, historie med flere er annonsert på Facebook til elevene.

— Det første året er et det mange fellesfag. Der brukes det veldig lite bøker. På programfag på andre og tredje året er ikke lærebøkene på nett like gode, sier Liv Aarberg, også hun i elevrådet.

Alle elevene understreker at de bruker digitale læremidler mye og at når de er gode, gir de rom for større kreativitet og flere muligheter enn papirbøker. Samtidig sier de at i flere fag holder verken NDLA eller andre digitale læringsressurser mål når elevene starter sitt andre og tredje år på skolen. Det er synspunkter som er oppfattet av skolens ledelse.

Skal ha det beste

— Vi rir ikke prinsipper. Vi må lytte til elever og lærere. Elevene skal ha de best mulige læremidlene. Det er ikke viktig for oss om det er papirbøker, NDLA eller digitale, sier assisterende rektor Lise Holsen.

— Vi har fått en del signaler fra lærere og elever om at de digitale læremidlene ikke har vært gode nok i en del fag. I høst har trykket vært sterkere. Derfor har vi supplert med innkjøp av papirbøker.

Hun er ikke overrasket over at det måtte kjøpes inn bøker i så stort omfang, sett i lys av at skolen ikke hadde noen bøker ved oppstart høsten 2010.

— Det er først i høst at vi ser dette fullt ut, men vi har hele tiden vært åpen for at det som nå skjer, kunne skje. Vi har vært, og er, en skole i oppbygging. I år er første året hvor vi er fulltallig med alle tre klassetrinn.