AUDUN STØLÅS

— Skolen er et sted der ungdommer er store deler av dagen og der de skal forberedes til samfunnet. Vi synes det er merkelig at skolen skal ty til slike tiltak som videoovervåking i skoletiden. Derfor oppfordrer vi skolene til heller å satse på andre virkemidler som dialog og ulike former for støttetiltak, sier Solveig Tesdal, leder i Elevorganisasjonen.

Men når det gjelder videoovervåking av skolebygningene på kveldstid og i helgene for å hindre hærverk og innbrudd, har Elevorganisasjonen ikke noe imot det.

— Det som er viktig for oss er å hindre at sensitive opplysninger om elever blir registrert. Videoovervåking av tomme bygninger har vi ikke noe imot, sier lederen i Elevorganisasjonen, som er en interesseorganisasjon for elever i den videregående skolen.

- Vanskelig

Helga Hjetland, leder i Utdanningsforbundet, sier at det er vanskelig å ha en prinsipiell holdning til spørsmålet om videoovervåking i skolen.

— Spørsmålet om å sette i verk videoovervåking på en skole er noe elever, foreldre og lærere må drøfte i fellesskap. Det er også et spørsmål om hvordan en slik overvåking blir brukt. Dersom videokameraene skal være på i løpet av skoledagen, vil jeg være mer betenkt enn om det dreier seg om kveldstid og i helene for å hindre ting som innbrudd og hærverk, sier Helga Hjetland.