Siden i høst har DaVinci Montessoriskolen i Bergen mistet over halvparten av elevene. Styreleder har trukket seg og ledelsen er byttet ut.

— Det skjedde en del i julen. Det ble en slags .... Hva kan jeg si? Det var noen foreldre som snakket sammen, sier Marta Iren Sørheim, fersk som administrerende leder på DaVinci Montessoriskolen på Minde.

Hva de snakket sammen om, har ikke BT fått vite, men samtalene resulterte i at mange foreldre tok ut barna sine fra skolen.

— Vi har i hvert fall åtte elever nå, sier Sørheim, som også har jobbet som musikklærer på skolen.

Det betyr at over halvparten borte. Ved skolestart hadde skolen i Leaparken på Minde 20 elever. I tillegg har tre personer trukket seg fra stiftelsesstyret og skolen står i skrivende stund uten skolestyre.

Det skjedde en del i julen. Det ble en slags .... Hva kan jeg si? Det var noen foreldre som snakket sammen. Adm. leder Marta Iren Sørheim

Uenig om driften

Tidligere daglig leder og pedagogisk leder gjennom flere år har sluttet i løpet av høsten. Trine Elise Sørensen, styreleder de siste tre og et halvt årene, sluttet brått i julen.

— Jeg er absolutt helt ute av skolen, sier Sørensen.

Hun vil ikke gå inn i detaljer om hvorfor hun nå trekker seg ut.

— Det var fordi jeg er uenig i måten skolen er drevet på. Det er alt jeg kan si, sier Sørensen.

BT har fått innsyn i brev fra utdanningsdirektøren hos Fylkesmannen i Hordaland og fra Utdanningsdirektoratet. De forteller om flere bekymringsmeldinger. En fra det lokale PPT-kontoret (pedagogisk-psykologisk tjeneste) i Årstad som varsler om mangel på kvalifisert personell. I tillegg har foreldre varslet om store konflikter ved skolen og klaget på mangelfull informasjon fra skolen».

- Komplisert sak

Da representanter for Fylkesmannen besøkte skolen like over nyttår, ble de fortalt av den ene ansatte som var til stede at «han regner med at flere foreldre kom til å ta barna ut av skolen». Videre forteller fylkesmannen at på grunn av «oppsigelser og sykmeldinger er ingen av ledelsen ved skolen i aktiv tjeneste og at «det er uklart om og når noen av ledelsen er tilbake på skolen».

Utdanningsdirektoratet ber skolen og stiftelsesstyret om svar på en rekke spørsmål og har gitt dem svarfrist på fredag.

— Vi har full kontroll med den prosessen. Alt har vært på plass fra oppstart etter nyttår. Vi skal ha et nytt skolestyre på plass i løpet av januar, sier Frode Gandrud, en av representantene i det nye stiftelsesstyret.

Heller ikke han ønsker å gå i detaljer om hva problemene ved skolen bunner i.

— Dette er en komplisert sak. At elever er trukket ut er resultat av foreldrenes evalueringer. Det er sikkert en 11-12 ulike historier bak, sier Gandrud

  • Vårt signal er at det er ikke så mye vi kan gjøre med historien, men vi kan jobbe med det som kommer fremover. Vi skal få dette flotte alternative tilbudet til den offentlige skolen opp og gå igjen. Målet er at vi skal ha 20 elever på skolen når neste skoleår starter etter sommerferien.