I dag reiser elevene i klasse 10gh ved Åstveit ungdomsskole til Geilo. Så lenge ingen lærere har sagt seg villig til å være med, blir ikke turen regnet som klassetur, men som vennetur. Det betyr at hver enkelt forelder må søke skolen om å la eleven få fri.

— Ingen av kontaktlærerne våre hadde anledning til å være med. Vi spurte rektor om andre lærere kunne, men det gikk heller ikke, sier Anne Tvedt som er tillitsvalgt i klassen.

Dermed blir elevene registrert med fravær for de fire dagene de er borte, og er uten forsikring fra skolen.

— Fraværet betyr jo en del når vi skal søke videregående skoler, så det er veldig dumt, sier Tvedt.

Diskuter klassetursystemet her.

Ønsker opprydning

Elevene forteller at de har spart penger siden 8. klasse med tanke på klassetur. Men da de spurte skolen om å få med seg lærer, fikk de nei.

— Det er uheldig at elevene selger kaker i tre år og jobber med liv og lyst for å reise på klassetur, men så viser det seg at skolen er imot, sier Magne Grimen, foreldrerepresentant for klassen.

Han mener at skolen har underkommunisert hvor vanskelig det er å få til en klassetur i regi av skolen.

Grimen understreker at skolen har ryggdekning i regelverket, men han reagerer på mangelen på velvilje fra skolen for å finne en løsning.

— Det er uheldig at praksisen er så ulik. Turen står og faller på om den enkelte lærer ønsker å bli med, sier Grimen.

Han ønsker seg en opprydning i regelverket rundt klasseturer, for å få lik praksis både fra skole til skole, og fra klasse til klasse.

— Vi har bare ikke vært heldige nok til å få noen til å være med oss, sier Marie Knutsen.

Ulik praksis

En annen av tiendeklassene ved Åstveit har vært heldigere. Rektoren erkjenner at det er blitt utvist ulik praksis. I januar reiste en av de andre klassene på tur til Praha sammen med lærer.

— Praha-turen var en glipp fra min side. Den burde jeg ikke ha godkjent, og det skal ikke skje igjen, sier Svein Helge Teigland, rektor ved Åstveit skole.

Fra nå av vil alle som søker om å få reise på klassetur få nei til svar.

— Det er ikke vår oppgave. Vi må holde oss til våre kjerneoppgaver, sier rektoren.

Han henviser til rundskrivet fra Byrådsavdelingen for barnehage, skole og idrett. Der står det at klasseturer som hovedregel defineres som sosiale, frivillige arrangement som faller utenfor det ordinære skoletilbudet til elevene.

— Elevene ønsket å ha med seg en lærer, men det har ikke skolen anledning til og da kan vi ikke kalle det en skoletur, sier rektor.

Han synes det er prisverdig av foreldrene å ta elevene med på tur, men understreker at det må regnes som en privat vennetur.

Foreldrene stiller

Selv om ingen lærere ønsket å være med, stiller foreldrene opp og blir med på tur. På foreldremøte ble det stemt over hvorvidt elevene skulle reise selv om turen ikke blir regnet som klassetur, og flertallet sa ja.

— Men det er noen som ikke får lov til å være med på grunn av fraværet. Det er dumt at ikke alle blir med for da blir det ikke like sosialt, sier Tvedt.

Begge jentene skulle ønske at de kunne fått med en lærer og dermed gjort turen til en klassetur.

— Det er mer sosialt med lærer. Og så hadde vi sluppet å bekymre oss for fravær og forsikring, sier Knutsen.

Diskuter klassetursystemet her.

Silje Katrine Robinson