TOR KRISTIANSEN tor.kristiansen@bt.no— Barne- og ungdomsskolen har endret seg radikalt. Videregående skole kan ikke fortsette i gamle spor lenger, sier Marianne Tangen Bråthen og Helga Øvsthus Tønder, begge medlem av Elevorganisasjonen i Hordaland. I går hadde de sammen med Hordaland Fylkeskommune trommet sammen 100 ledende elever fra samtlige 50 videregående skoler i Hordaland for å drøfte hvordan skolene kan fornyes. Klare endringer Ringeklokken og den vanlige timeplanen skal bort. Klasseromsvegger skal rives. Tavlene blir stående, men lærerne må jobbe på helt andre måter. Vil de ikke, overkjøres de snart av glødende elever. - Hvordan vil dere endre skolen?- Gleden ved å lære må bli mer sentralt. Alle vennene våre går på skolen. Det er for galt at mange daglig kvir seg for å gå. Skolen må bli slik at vi får lyst til å gå dit for å lære, sier elevene Marianne Tangen Bråthen fra Austrheim videregående skole, Helga Øvsthus Tønder fra Intensivgymnaset, Thomas Pahr og Simon Theodor Selvik fra Tanks gymnas.De vil lære noe de har bruk for og de synes dagens skole er for kjedelig. Eksamen oppfattes som lite relevant. Mens de til daglig kan bruke alle hjelpemidler, synes de det er merkelig at det plutselig skal være forbudt ved eksamen. Storopplegg Differensieringsprosjektet heter storopplegget alle de videregående skolene dras med i. Prosjektleder Per Morten Nordbotn innrømmer at det er en kjempeutfordring å endre flere hundre år gammel tradisjon med tradisjonell undervisning i skolen.