— Bergen vil klare å gjennomføre dette, forsikrer spesialkonsulent Arthur Johnsen ved Byrådsavdelingen for kultur, idrett og skole i Bergen. Han har ledet byens satsing på data i skolen de siste ti år og opplever Utdanningsdepartementets satsing på bruk av PC til eksamen som svært interessant. Han tror satsingen er nødvendig for at landets kommuner i større grad skal anskaffe PCer.

Sandgotna skole i Loddefjord er foregangsskole og har alt sluppet elevene til ved datamaskinene i eksamen i matematikk.

— Elevene var svært godt fornøyd, opplyser rektor Håkon Eiken. Han mener det må være valgfritt for elevene å bruke PC. De trenger heller ikke bruke PC på alle oppgavene. Det som fungerte best på Sandgotna var at datamaskiner var tilgjengelig i eksamensrommet. Det fungerte ikke så godt om elevene måtte gå til et eget datarom med de oppgavene de ville gjøre med PC.

Utdanningsdepartementet vil at kommunene skal få oppfarten med å gi elevene tilgang til PC i opplæringen. Bladet Utdannings nettside forteller at opplegget går frem av et høringsutkast til endring av læreplanen for grunnskolen.

I ungdomsskolen har Bergen nå en datamaskin for hver 7. elev, nesten en maskin til hver andre elev i 10. klasse.