— Elevene kjeder seg og går bare og driver i friminuttene. Skal skolene hindre at salg av narkotika får bre seg, må det satses mer på gode sosiale miljø, sier elevene Kjersti Bruaas ved Bergen Handelsgymnasium, Liv Riise ved Steinerskolen, Erin Egeberg ved Bergen Katedralskole og Petter Horneland ved Ågotnes ungdomsskole til Bergens Tidende.

Trivsel i friminuttene

De vil ha musikk, turneringer i backgammon eller ballspill og andre trivelige aktiviteter i friminuttene. Etter skoletid vil de ha film-, teaterklubb og andre fritidstilbud som utvikler dem. Også ungdomsskolene må satse på dette. På landskonferansen om forebygging av rusmisbruk på Quality Edvard Grieg Hotel ble de fire i går utfordret om hva de mener virker best forebyggende. De advarte mot å skremme tenåringer fra å bruke rusmidler. 40 år gamle politifolk og lærere virker fjerne.

— Vi vil ha sivilarbeidere ved skolene. De er nesten jevngamle og forstår vår situasjon. Vi vil ha noen som snakker med oss, ikke bare til oss, sier de fire ungdommene.

Sats på holdninger! Ungdommene vil ha bedre kontakt mellom skole og hjem. Men blir noen tatt for rusmisbruk, må skolen prate med eleven først og ikke går bak deres rygg til foreldrene.

Tenåringene vil ha en skole som satser på holdninger. Der elevene får lykkes med noe, gjerne jobbe praktisk noen dager i uken, og oppleve at de utvikler seg, vil negative miljø virke lite tiltrekkende.

— Skolen trenger lærere som formidler at de bryr seg om oss. Å snakke om at rusmidler er forbudt, nytter lite. Unge driter i loven. Men lytt til oss, snakk med oss når vi har det vanskelig, ber de fire elevene.

Mange elever vet ikke hvem som er rådgivere ved skolene. De vet heller ikke at helsesøster med taushetsplikt er der for elevene. Skolene kan bli langt flinkere til å møte elevene.

Ros oss!

— Hva kan foreldre gjøre?

— Det verste foreldre kan gjøre er å bli sint, kjefte og hakke på oss om vi gjør noe dumt. Vis at dere er glad i oss og ros oss for det gode vi gjør! Tillitsfull kontakt er best i lengden, mener Kjersti Bruaas, Liv Riise, Erin Egeberg og Petter Horneland.

LYTT TIL OSS! Erin Egeberg (fra venstre), Liv Riise, Kjersti Bruaas og Petter Horneland vil ha lærere som formidler at de bryr seg om elevene.
FOTO: EIRIK BREKKE