Eleven sluttet ved Ny Krohnborg for ett år siden. Hun er nå elev ved en videregående skole, og der skal det gå svært bra med henne.

I følge både skolen og hennes advokat dreier det seg om en ressurssterk og faglig sterk jente uten atferdsproblemer. Hun blir betegnet som en mønsterelev på alle måter, men skal likevel ha blitt utsatt for straffemetoder som gikk sterkt inn på henne og som hun har slitt med ettervirkningene av siden.

Ved en anledning ble hun tatt i å sovne i en skoletime. Da ble hun kalt frem til tavlen der hun måtte stå i resten av timen mens det var fritt frem for medelevene å mobbe henne.

— Eiendommelig skole

Jentens advokat, Knut Mannsåker, sier at han aldri har vært borti noe lignende.

— Ny Krohnborg er en eiendommelig skole der man utøver metoder som ble forkastet allerede da jeg gikk på skolen, og det er en stund siden. Noen av lærerne, spesielt en, opptrer svært arrogant overfor elevene og driver kadaverdisiplin etter metoder som er hentet rett ut fra militæret. Det er feil århundre og feil situasjon, sier han.

— Eksempler på straffemetoder?

— For eksempel fysisk bruk av skammekrok, det vil si at eleven må stå i et hjørne av klasserommet hele skoletimen. Utrygghet og frustrasjon ser ut til å være det som preger hverdagen en god del av elevene ved skolen. Mange opplever miljøet og holdningene som skremmende og demoraliserende, sier Mannsåker.

Noe av det spesielle ved denne saken er at jenten ved flere anledninger har gått til rektor og fortalt om ting hun har opplevd og observert. Men hun skal ikke ha fått noen positiv respons eller møtt noen vilje til å ta problemene på alvor.

Søksmål på vent

Mannsåker sier at søksmålet foreløpig er lagt på vent, men ikke skrinlagt. Kravene vil bli utmålt etter hvor store konsekvenser dette vil få for henne på sikt.

— Mye avhenger av hvordan det går med henne videre, om hun på et senere tidspunkt kommer til å få et alvorlig psykisk «etterslep» på grunn av det hun har opplevd, og hvorvidt hun klarer å hente seg inn igjen på det skolemessige. For selv om denne eleven er skoleflink og faglig sterk, har det i følge jenten og hennes familie vært mye å utsette på selve undervisningsopplegget ved skolen, sier advokaten.

- Faglig svakt

— Mens noen lærere utmerker seg ved å være militante, er det også en gruppe lærere som er svært faglig svake og som driver etter underlige undervisningsopplegg. Min klient har tapt mye på dette, og det er noe som også kommer til å bli et poeng i en eventuell fremtidig rettssak, sier Knut Mannsåker.

Advokaten har bedt om et møte med oppvekstetaten i Bergen kommune neste uke for å drøfte saken. Både jenten selv og hennes foreldre skal være med på møtet. Det skal også kommunaldirektør for oppvekst i kommunen, Anne-Marit Presterud.

Hensikten er å få belyst alle forhold ved denne konkrete saken, men også å rette søkelyset mot forholdene ved Ny Krohnborg skole generelt.

Rektor forstår det ikke

Rektor Berit Strand Karlsen ved Ny Krohnborg skole sier hun ikke forstår et eventuelt søksmål mot skolen.

– Dette var en skoleflink og grei elev som det aldri var problemer med, følsom og med stor rettferdighetssans. Det stemmer at hun var på mitt kontor noen ganger for å ta opp det hun oppfattet som uheldige episoder, men det dreide seg om bagateller som det ikke var grunn til å gå videre med, sier Strand Karlsen.

Hun understreker at læreren som var knyttet til de fleste episodene nå har sluttet ved skolen.

Ledelsen ved Ny Krohnborg skole er blitt bedt av byrådsavdeling for oppvekst i Bergen kommune om å redegjøre for sine pedagogiske metoder med grunnlag i klagene som er fremkommet.

— Det skal vi gjøre. Vi kommer til å legge frem detaljerte rapporter, og vi mener fullt ut å kunne forsvare det vi gjør. Lærere er forskjellige. Alle kan gjøre feil, og vi innser at det i enkelttilfeller kan ha vært tatt i bruk metoder som ikke er pedagogisk riktige. Men det er ikke dette skolen er kjent for, tvert imot betrakter vi oss som en skole som er flinke med elever som trenger ekstra støtte og hjelp, og vi får positive tilbakemeldinger fra foreldre. Det finnes flere eksempler på at elever som har flyttet til andre deler av byen velger å fortsette å gå på Ny Krohnborg på grunn av det gode skolemiljøet, sier Strand Karlsen.

vegar valde