Voldsepisoden skjedde like utenfor skoleporten for knappe tre uker siden.

Ifølge rektor Hillevi Runshaug har gutten ikke fått alvorlige skader eller varige mén som følge av volden.

– Lærere så at noe skjedde utenfor porten. Slagsmålet løste seg opp da de kom til, sier Runshaug.

Lærerne vurderte skadene slik at de valgte å ringe 113 og be om en ambulanse. Gutten, som går i 9. klasse, ble deretter kjørt til Legevakten.

– Vi har rutiner på at vi kontakter lege i slike tilfeller. Foreldrene ble naturligvis også varslet med én gang, sier Runshaug.

Hun vil ikke si noe om bakgrunnen for slagsmålet, men gjerningsmannen skal være elev ved en annen skole enn Rothaugen. Forholdet er politianmeldt.

– Vi er opptatt av å skape trygghet for elevene, og vi har et godt samarbeid med politiet, sier Runshaug.