En elev ved Sandsli videregående skole er innlagt på Haukeland universitetssykehus med smittsom hjernehinnebetennelse, melder Hordaland fylkeskommune.

Eleven går i første klasse, men det er ifølge fylkeskommunen kjent at eleven har vært i kontakt med russ. Skolen informerer om situasjonen på sin Facebook-side.

Har fått behandling

Alle legevakter i Bergen er varslet om tilfellet. Helseetaten i Bergen kommune har gitt forebyggende antibiotikabehandling til rundt 30 personer som har vært i nær kontakt med eleven og kan være smittet.

— Vi har kartlagt hvem eleven har vært i nærkontakt med de siste to dagene. Når vi vet hvilken bakterie det er snakk om, kan det være aktuelt å vaksinere disse personene, sier overlege Arve Bang ved Etat for helsetjenester i Bergen kommune.

Han sier det er liten sjanse for at noen av dem er smittet.

— Sannsynligvis er dette et enkelttilfelle.

Russen har tidligere fått tilbud om vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse.

— Likevel ber vi om at de som har mistanke om at de er smittet, tar kontakt med lege så snart som mulig sier Svein Heggheim, fylkesdirektør for opplæring ved Hordaland fylkeskommune.

Se Folkehelseinstituttets råd om hjernehinnebetennelse her

Tre skoler i beredskap

Rektor Margrethe Fredhøi ved Sandsli videregående sier at de ikke har noen informasjon om at andre elever er blitt syke. Likevel tar de alle forholdsregler.

— Her har vi full beredskap. Vi gir antibiotika til de elevene som har vært i nærkontakt med denne eleven. Helsesøster og lege er på skolen og følger det opp, sier Fredhøi.

Skolen har informert via sms og lagt ut informasjon på hjemmesidene sine.

— Det viktigste er at elevene er oppmerksomme på symptomene som Folkehelsa advarer mot: Høy feber, stiv nakke, oppkast og utslett, sier rektoren.

I tillegg til Sandsli, blir også elevene ved Nordahl Grieg videregående og Fana gymnas fulgt spesielt opp. Det skyldes at det er tett kontakt mellom skolene, spesielt nå i russetiden.

— Kontakten går på kryss oig tvers av årstrinn og skoler på denne tiden. Vi håper informasjonen kommer frem til alle, sier hun.