Eleven, en mann i 30-årene, ble avhørt av politiet onsdag kveld.

Etter det BT kjenner til, skal mannen ved en eller flere anledninger ha levert brev til skolens ledelse via sine barn. I brevene skal mannen ha truet navngitte lærere ved skolen på livet.

Vil finne løsning

— Det er riktig at vi har en elevsak som angår en voksen elev. Saken er unntatt offentlighet, og det eneste jeg kan si er at vi arbeider med å finne en løsning som er til beste for alle involverte, sier kommunaldirektør Harald Noss ved byrådsavdelingen for barnehage, idrett og skole. Noss fikk saken på sit bord onsdag.

Nygård skole, som er et innføringssenter for minoritetsspråklige, har både barn og voksne som elever.

Lærerne ved skolen skal etter det BT kjenner til ha blitt svært skremt av truselene fra mannen, men ingen ved skolen vil kommentere saken overfor BT.

— Vi uttaler oss overhodet ikke om denne saken, sier fungerende rektor, Eldrid Sundgot.

Mottatt anmeldelse

— Vi har mottatt en anmeldelse fra Nygård skole på vegne av flere personer. En person er mistenkt for å ha fremsatt trusler, og denne personen ble avhørt onsdag. Han har avgitt forklaring, og ble løslatt etter avhør. Det var ikke aktuelt å fremstille ham for varetektsfengsling, sier avdelingssjef Tove Lian Mathiesen ved person- og voldsavsnittet ved Hordaland politidistrikt.

Mannen som er mistenkt for å ha fremsatt truslene, er ikke kjent av politiet fra tidligere. Etter det BT kjenner til, skal det ha vært en spesiell episode som utløste brevskrivingen.