– Det er et tankekors at kun ti av 355 studenter klarte å løse oppgaven som omhandlet momsutregning, sier Jan Ubøe til studentavisen K7 Bulletin.

Ubøe er professor ved Norges Handelshøyskole (NHH), og ansvarlig for mattetesten som førstekullene på skolen har vært gjennom.

Nasjonal test

Mattetesten, Norsk matematikkråds test, er en nasjonal prøve som holdes ved norske universiteter og høyskoler annethvert år. Prøven holdes for lærer-, ingeniør— og økonomistudenter i første semester av utdanningen.

Testen består av relativt enkle spørsmål basert på pensum fra ungdomsskolen. Det er ikke lov til å bruke kalkulator.

NHH-studentene svarte riktig på gjennomsnittlig 57 prosent av spørsmålene, og ikke én eneste student hadde alt rett, skriver K7 Bulletin.

For 25 år siden var landssnittet at 70 prosent av svarene var riktige. Testen har ikke forandret seg stort siden den gang, ifølge Tom Lindstrøm, leder i Norsk Matematikkråd.

Bunnrekord

Professor Jan Ubøe sier til studentavisen at utviklingen de siste årene har vært negativ, men at årets resultat er det laveste noensinne.

– Det er symptomatisk at det blir verre år for år, og aldri bedre, sier Ubøe.

Han som har sett seg nødt til å slakke ned på tempoet på sine forelesninger på skolen.

Statssekretær Åsa Elvik i Kunnskapsdepartementet erkjenner at Norge ligger lavt i internasjonale undersøkelser om kompetanse innen realfag. Til K7 Bulletin sier hun likevel at norsk skolepolitikk er på rett spor.