I 2009 ble det tatt på land 370 tonn, 23 prosent mindre enn året før.

Fangsten av de ulike laksefiskene var fordelt på 312 tonn laks og 59 tonn sjøørret og sjørøye. I landets viktigste laksevassdrag, Tanavassdraget, ble fangsten nesten halvert sammenlignet med 2008.

Nedgangen i laksefisket gjelder alle fylker, unntatt Buskerud og Møre og Romsdal.