— Ingen kan lastes direkte for at den 84 år gamle mannen ble liggende død i flere måneder, men mange kan lastes indirekte når slike ting skjer, sier helsebyråd Helen Nordeide Fløisand.

Folkemoralen har skylden

Det er nesten en uke siden en 84 år gammel mann ble funnet død på kjøkkenet sitt. Han kan ha vært død i over et halvt år.

Saken har rystet bydelen, selv om bydelsdirektør Ole Vorland mener hjelpetjenesten ikke kan lastes.

— Det er kanskje folkemoralen som må bære det største ansvaret, sier Vorland.

I Bergenhus bydel har en gått igjennom alle rutiner og mener ingenting har sviktet. Alle hjemmehjelpere, som nå jobber i bydelen, er spurt om de har hatt kontakt med den døde 84 åringen.

— Mannen er ikke registrert som bruker av våre tjenester siden mars 2000. Han hadde selv takket nei til hjelp fra oss, sier bydelsdirektør Ole Vorland.

Han vil nå be eldrerådet i bydelen se på saken.

— Kanskje bør vi vurdere å etablere en bekymringstelefon for eldre, sier Vorland.

Rett til å takke nei

Dødsfallet har opprørt den ansvarlige for byens helsetilbud, Helen Nordeide Fløisand.

— Det er helt forferdelig at noe slik kan skje. Saken reiser mange vanskelige problemstillinger. På den ene siden har et menneske rett til å takke nei til hjelp og selv bestemme over sitt eget liv. På den andre siden må samfunnet klare å fange opp dem som trenger hjelpen, sier Fløisand. Hun vil ikke kritisere noen for de tragiske omstendighetene rundt 84 åringens død.

Men hun ønsker seg mennesker som bryr seg om sitt naboskap.

— Saken forteller først og fremst at vi lever i et samfunn med mange ensomme mennesker. Den sier også noe om hvor viktig det er med gode nærmiljø der alle er inkludert, sier Fløisand.

Folk må bry seg

Hun er opptatt av at folk skal våge å bry seg og våge å si ifra når det er forhold i omgivelsene som gir grunn til bekymring.

— Også i barnevernet ser en at folk ikke tør å gripe inn, fordi de er redd for å bli involvert. Som samfunn må vi oppdra folk til å ta vare på hverandre. Naboene til den 84 år gamle mannen gjorde det. Det var sikkert ikke bare enkelt for dem å ringe til politiet, sier Fløisand.