— Dette er ikke en løypemelding. Dette er siste stasjon, sa Høyres Hans Edvard Seim og viste til at byrådet står i ferd med å inngå kontrakt med en eller flere private leverandører som fra mai neste år skal forsyne byens pleietrengende med ferdige middagsporsjoner.

Til tross for iherdige forsøk fra Frp, Pensjonistpartiet, Sp og RV på seier ved omkamp, vedtok bystyret altså å gi grønt lys for en dramatisk sentralisering og privatisering av middagslagingen for byens eldste og pleietrengende.

— Dette er en veldig ulykkelig sak, sa RVs Torstein Dahle.

Ett kjøkken gjenstår

Slik blir nå hovedtrekkene i reformen fra mai 2003:

n Gullstøltunet blir eneste gjenværende kommunale storkjøkken. Ombygging av Fyllingsdalen er droppet. Gullstøltunet skal produsere 450.000 middagsporsjoner årlig.

n Private tilbydere skal levere ca. 900.000 middagsporsjoner årlig. Et alternativ med spesialbil som varmer opp middagsporsjonene skal sikre hjemmeboende varm mat på døren.

n Private institusjoner får velge å beholde sitt kjøkken. - Dette må de da ta økonomisk på sin egen kappe, understreker eldrebyråd Helen Nordeide Fløisand overfor BT.

Nordeide Fløisand er fortsatt overbevist om at kjøkkenreformen vil spare kommunen for store beløp.

Bystyret har forutsatt at gevinsten skal komme eldreomsorgen til gode i form av flere mennesker rundt de pleietrengende. - Dette er målet, gjentok Aps gruppeleder Terje Ohnstad i går.

Men i hvilken grad det vil skje, har byrådet allerede sådd tvil om.

Bystyret bekymret

Om ikke gårsdagens eldremarkering utenfor rådhuset klarte å stanse kjøkkenreformen, er det klart at bystyret er bekymret for situasjonen i eldreomsorgen.

— Vi har ikke fått over 17.000 underskrifter fra pårørende i eldreomsorgen, selv om vi vet at forholdene der er dramatiske. Det viser at vi ikke kan styre etter desibelmetoden, sa Borghild Lieng (Ap).

— I dag var det ikke de som representerte fremtiden som aksjonerte, men representanter for dem som bygget landet. De sto der og bad om å få avslutte livet i verdighet. Det er vel så sterkt som skoleaksjonene, sa Liv Røssland (Frp).

Flertallet i bystyret uttrykte på nytt håp om at tjenestene til de eldre i størst mulig grad skjermes, uten at det ble satt av mer penger.

Kravet fra eldregeneral Helga Sellevold under gårsdagens demonstrasjon var umiddelbar stans av høstens innsparingskrav.

Demonstrantene krevde også at byrådets budsjettforslag om å nedlegge 119 plasser på aldershjem stanses, samt at byens minstepensjonister får beholde ordningen med gult kort. Gult kort sikrer dem gratis medisiner og helsetjenester.

SLÅSS FOR DE ELDRE: Evelyn Skare, Ruth Bjørkmann og May Merkesvik sto i fremste rekke i gårsdagens demonstrasjon. Som ivrige deltakere i Ladegårdens Venner er Skare og Bjørkmann vant til å stå på for pleietrengende eldre.