KARI PEDERSENkari.pedersen@bt.no — Vi har hatt en brukbar ambulansetjeneste over hele fylket. Den nye som er foreslått er ikke brukbar, fastslår Inger Johanne Knudsen, fylkesleder i Norsk Pensjonistforbund.Pensjonistforbundet har 3500 medlemmer i Bergen og like mange i resten av fylket. Fra medlemmene sine har Knudsen fått mange innspill om uheldige sider ved den foreslåtte ambulanseplanen. Planen som er laget for å ruste opp ambulansetjenesten i Hordaland, fordyrer tjenesten 20 millioner for fylket, men medfører samtidig at tallet på ambulanser skal ned fra 52 til 40. Mange utkantkommuner blir fratatt egen ambulanse.Sammen med Bergen eldreråd, Bergen og Omegn Diabetesforening og Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke har Pensjonistforbundet laget en kommentar til ambulanseplanen.De fire brukerorganisasjonene kritiserer der fylkeskommunen for at ikke brukerne av ambulansene er spurt til råds verken underveis eller i høringsrunden..- Jeg reagerer også på det hastverk fylket har lagt opp til, sier Knudsen og legger til:- Det er de eldre og syke som hovedsakelig bruker ambulansene.De fire organisasjonene advarer fylket mot å rokke ved dagens ambulansetilbud i Bergen på en måte som svekker responstiden og kvaliteten på dagens tjeneste.