Bydelsdirektør Kjersti Skaar foreslår å pålegge omsorgstjenestene et to prosents kutt, men vil ellers ikke gjøre annet enn å overvåke pengebruken nøye.

I dag skal bydelsstyret behandle budsjettet. Ifølge bydelsstyreleder Trygve Birkeland (KrF) vil et flertall akseptere Skaars løsninger, men vil samtidig påpeke urimeligheter som rammer bydelen:

— Vi er opptatt av å få full uttelling for folkeveksten i 2002 allerede i år, slik vi er forespeilet, sier Birkeland. Han liker dårlig innvendingene som kommer fra fraflyttingsbydeler som Arna og Bergenhus.

Ytrebygda har beregnet at folkeveksten skal gi 6,8 millioner mer i kassen i år. De pengene vil Birkeland slåss for å få kloen i.

Ytrebygda har dessuten langt større utgifter til skoleskyss enn bydelen får kompensert.

Ytrebygda gikk ut av 2002 med det verste underskuddet siden bydelsreformen ble innført. Minus 17,5 millioner lyder det foreløpige overslaget.

Særlig innen eldreomsorg og hjemmetjenester er overskridelsene store. Det skyldes blant annet at Mildeheimen for tiden drives på tre steder, mens nybygging pågår.

En annen årsak er lønnsveksten, som viser seg å være langt sterkere enn forventet, påpeker bydelsdirektør Kjersti Skaar. Lønnskompensasjonen for 2002 var basert på en vekst på seks prosent. De første analyser av lærerlønnsveksten viser at veksten ligger rundt åtte-ti prosent.