For små porsjoner har vært en gjenganger i kritikken av kjøkkenreformen.

Nå har kontrollveiinger avslørt at kritikerne har et poeng. Middagsporsjonene har i hvert fall tidvis veid mindre enn avtalt.

Leiv Eide, ernæringsrådgiver ved Fyllingsdalen sykehjem, kontrollerte i november og desember middager som sykehjemmet fikk levert fra Gullstølen kjøkken.

I seks stikkprøver ble fire porsjoner av middagsmaten varmet opp og deretter veiet.

30 prosent forsvant

Porsjonene med fisk veide da 20 til 30 prosent mindre enn avtalt. Størst var avviket for saltet torsk Torskestykkene som var klare for servering veide 83 gram. Ifølge kravspesifikasjonen fra Bergen kommune skal torsken veie 120 gram serveringsklar.

Porsjonene med hønsefrikasse veide 70 gram og ikke 80 som avtalt. Svinesteiken var nede i 78 gram, 12 gram mindre enn kravet tilsier.

Problemet med for små porsjoner fra Gullstølen er i ferd med å bedre seg, ifølge Leiv Eide.

Også kantinesjef Brit Skaar ved Ladegården sykehjem har veid porsjonene og funnet at angitt mengde ikke stemmer overens med innholdet i pakken. Ladegården får mat fra Bergen Matforsyning.

— De første målingene har vi ikke skikkelig dokumentasjon på. Derfor er vi i gang med nye kontrollveiinger og skal legge frem resultatene i slutten av mars, sier Skaar til BT.

Håkon Gjelsvik, prosjektansvarlig for kjøkkenreformen, bekrefter at størrelsen på porsjonene har vært et problem:

- Problem å beregne

— Vi har hatt problemer med å beregne hvor mye svinn det er når maten blir varmet opp før servering. Særlig gjelder dette fisk. Alle er enige om at dette skal vi finne en løsning på, sier Håkon Gjelsvik til Bergens Tidende.

Svinnet i fiskemiddagene er i første omgang løst ved at sykehjemmene får noen ekstra porsjoner fisk å dele ut til dem som ønsker påfyll.

Byrådsavdelingen vil nå legge inn regelmessige målinger både av vekt og ernæringsmessig innhold i maten for å sjekke at produksjonskjøkkenene leverer som avtalt.

— Er det grunn både for hjemmeboende og sykehjemmene å føle seg snytt; her får de mindre enn det blir betalt for?

— Nei, vi har ikke grunnlag for å si at noen er snytt. Jeg har selv vært på Haukeland og tatt ut stikkprøver som så er kontrollveid ved Gullstølen. Den gang fant vi ikke noen tendens til negativ avvik.

Ber om innsyn

Problemet med for små porsjoner fremgår av det siste referatet fra det såkalte produktutvalget, som er nedsatt av byrådsavdeling for helse og bydeler.

Produktrådet er et møtested for brukere og leverandører av den nye eldrematen. Her blir nye retter prøvesmakt og tilbakemeldinger på nyordningen diskutert.

Aps Eilert Jan Lohne, nestleder i bystyrets komité for helse og sosial, ber nå om at politikerne får tilgang til referatene fra produktrådet:

— Vi som har vedtatt kjøkkenreformen får gjennom disse referatene innsikt i gjennomføringen av reformen. Ellers blir det bare rykter som tilflyter oss. Såpass vilje til innsikt bør byrådet vise, sier Eilert Jan Lohne, som vil ta opp saken i komiteens møte onsdag.

FISKEN FORSVANT: Middagsporsjonene fra Gullstølen, der Øyvind Berggren er kjøkkensjef, har tidvis vært for små, viser kontrollveiinger som ble foretatt i vinter. Fiskemiddagene veide opptil 30 prosent for lite etter oppvarming.<br/> ARKIVFOTO: TOR HØVIK