JENNIFER FOSSNES

På grunn av at store ingeniørkull fra 60-tallet snart skal ut i pensjon, vil det sannsynligvis bli en manko på ingeniører i fremtiden.

— Jeg kan ikke si om behovet i 2010 blir 7000 eller 10.000, men tall fra Statistisk sentralbyrå bekrefter trenden for økende behov, sier Arne Christensen, informasjonssjef i NITO (Norges Ingeniørorganisasjon).

I tillegg stiller EU stadig større krav til produsentene og komponenter. Dermed vil også dette gi arbeid til nyutdannete ingeniører.

Utlandet lokker

Sverre Simonsen, Eirik Rye Petersen, Magnus Lind og Bente Haaen begynte på det nyopprettete energiteknologistudiet ved Høgskolen i Bergen (HiB) i høst. De ser lyst på fremtiden.

— Det er et bredt fag, og jeg har lyst til å jobbe med mye forskjellig, sier Simonsen.

Studentene har mange prosjektoppgaver i løpet av studietiden, og har blant annet laget en vindmølle. Studentene håper at også arbeidslivet vil by på mye prosjektbasert arbeid, både hjemme og i utlandet.

Det er ikke så farlig at de ikke nødvendigvis finner drømmejobben i Bergen med det samme. Mens Bente Haaen lengter hjem til bygden, ønsker Eirik Rye Petersen å flytte lenger på seg.

— Jeg tror at det i utlandet er lettere å jobbe med akkurat det jeg vil, sier han.

Mastergrad overflødig?

Nøyaktig hva det er vet han ikke ennå, men han har i likhet med de to andre guttene planer om å fortsette på masterutdannelse etter de tre årene på høyskolen. Studentene tror at det kan bli vanskelig å få jobb med «bare» en bachelorgrad. Men ifølge MMI-undersøkelse er to av tre bedrifter positive til å ta inn nyutdannete med slik bakgrunn.

Halvparten av lærerne er over 50 år

Stein Langeland, direktør i Aetats analyseavdeling, påpeker at det vil bli behov for lærere når mange går av med pensjon om et par år. Tall fra Statistisk sentralbyrå fra 2002 viser at gjennomsnittsalderen for lektorer i den videregående skolen er 48,2 år, samtidig som halvparten av dem er over 50 år gamle.

Langeland vil imidlertid ikke garantere at alle nyutdannete lærerstudenter vil få jobb.

— Hvis en utdanning er populær, skal «alle» begynne på den. Dermed blir det mange konkurrenter og likevel ikke lett å få jobb etter endt utdanning, sier han, og poengterer at det er den enkeltes talent og interesser som bør styre utdanningsvalget, ikke hva en prognosemaker sier.

Leiv K. Sydnes, viserektor ved Universitetet i Bergen, bekrefter at særlig lærere med realfag og språkkompetanse vil være etterspurt. Men ikke nødvendigvis i Bergen.

— Behovet vil komme på landsbasis. Det vil fremdeles være vanskelig å få arbeid i de store byene. Mange må i større grad enn nå være innstilt på å flytte ut til distriktene, sier han.

PRAKTISK OPPGAVE: Hvor fort kommer en selvlaget vindmølle opp i 400 omdreininger? Denne oppgaven var Magnus Lind (til v.), Sverre Simonsen og Eirik Rye Petersens første møte med ingeniørstudiene. Når de om noen år blir uteksaminert, venter mange jobber.<br/>Foto: GIDSKE STARK