— Slik må det være, mener helsebyråd Helen Nordeide Fløisand.

Det går mot en ny het opprørsvår for byens eldre. Flere bystyrepolitikere krever at eldre som ønsker varm mat levert på døren skal få det. Uten at egenandelen øker. Selv om kald ferdigmat er billigere og bedre.

Fryktelig vanskelig

Det er ingen enkel sak for Helen Nordeide Fløisand.

— Jeg er overbevist om at prinsippet om å kjøle ned maten er riktig, og har gått i bresjen for kjøkkenreformen fra starten. Jeg ser ikke problemet med kok-kjøl-metoden. Likevel har bystyret sagt at de eldre skal få velge. De som velger å få maten tilkjørt varm, får betale litt ekstra for det. Men hvor mye ekstra har vi ikke bestemt ennå, sier Fløisand.

Ulik praksis

Eldre og syke i Bergen som trenger hjelp til husvask og annen praktisk bistand, dekker selv bare tre prosent av kommunens utgifter.

For småbarnsforeldre praktiserer kommunen en helt annen egenandelpolitikk. Skolefritidsordningen er i hovedsak betalt av foreldrene. I barnehagen betaler foreldre opptil halvparten av utgiftene.

— Jeg ser poenget i at barnepassutgiftene er høye. Men barnefamilier får kompensert gjennom barnebidrag og kontantstøtte, sier Fløisand.

Borte dyrt, hjemme billig

Pensjonister som tjener 200.000 eller mer betaler 467 kroner hver måned for hjemmehjelpstjenestene.

Har du inntekt under 100.000 kroner i året betaler du ingenting.

— Du skal ikke betale for å være syk og trenge pleie. Hjelpen blir tildelt etter behov og ikke ut fra hvor mye de eldre tjener, sier Fløisand.

For henne er det uaktuelt å øke prisen på hjemmehjelptjenester, selv om kommunen har lov til å gjøre det.

For eldre som bor på sykehjem er egenandelen langt høyere. Til sammen dekker de eldre 16 prosent av utgiftene, viser tall fra Bergen kommune.

Men på sykehjem er det dyrere for den som har høy pensjon. Månedsprisen for en sykehjemsplass varierer fra i overkant av 5000 kroner til maksimalsats på 21.414 kroner hver måned.

- Vil betale for mer

— Husk at det koster å bo hjemme. Strømutgiftene går opp sammen med kommunale avgifter, telefon og transport. Og mange av de eldre har høy husleie, påpeker helsebyrådet.

Men Fløisand sier samtidig at hun tror mange eldre er villige til å betale for hjelpen til å holde hus og hjem i orden.

— Det har ikke vært flust opp av hjemmehjelp. Noen hadde gjerne trengt mer hjelp og ville betalt for det, sier Fløisand.

Byrådet har likevel ingen planer om å skru opp prisen på hjemmehjelpstjenester.