— I praksis vil dette være meget vanskelig å gjennomføre, sier helse- og sosialsjef Jann Aasbak i Årstad bydel til Bergens Tidende. Han mener Legeforeningens forslag nærmest er urealistisk, fordi det knapt finnes sykehjemsplasser å oppdrive.

— Situasjonen er alvorlig. Vi har for mange som sitter hjemme og venter på sykehjemsplass. Ventetiden i enkelte tilfeller er over et år, sier Aasbak.

Vil bedre helsetjenesten

Legeforeningen la nylig frem en statusrapport om Norges Eldreomsorg. I rapporten blir det presentert 15 punkter for å bedre helsetjenesten for eldre.

— Eldreomsorgen er i temmelig dårlig forfatning. Det må noen skikkelige grep til for å endre på dette, sier visepresident i Legeforeningen Hans Kristian Bakke til BT.

Bakke mener det vil være mulig å innføre fritt sykehjemsvalg, på lik linje som dagens ordning med fritt sykehusvalg.

— Vi har ingen konkrete forslag til hvordan dette kan løses i praksis, sier Bakke, men presiserer at det må legges til grunn en finansieringsordning.

Fritt sykehjemsvalg innebærer at eldre skal kunne velge sykehjem på tvers av kommunegrensene.

— I dag ligger det åpenbart store hindringer i veien for at folk kan velge fritt. Vi mener det er synd at pleietrengende ikke skal kunne flytte til en annen kommune hvis de ønsker det, sier Bakke.

Store variasjoner

Ventelistene for sykehjemsplass varierer kraftig innefor de ulike bydelene i Bergen. I halvårsrapporten for Bergen kommune går det frem at 13 personer står uten sykehjemsplass i Arna, mens tallet i Årstad bydel ligger på hele 71. Totalt i Bergen kommune står 240 personer uten sykehjemsplass.

— Det er for mange pleietrengende som bor hjemme. Det fører til et enormt press på hjemmehjelpen, sier helse- og sosialsjef Jann Aasbak. Forskjellene på de ulike sykehjemmene er også store. Ved Kolstihagen sykehjem får eldre tilbud om enerom, mens Fridalen og Florida fremdeles opererer med flersengsrom.

— Problemet er også hvis en stor andel søker seg til de nye sykehjemmene. Da vil vi ikke ha mulighet for å imøtekomme ønskene til hver enkelt, sier Aasbak.

Godt forslag

Svaksynte Marie Fjeldsbø (78) støtter Legeforeningens forslag om fritt sykehjemsvalg. Hun bor nå i en servicebolig på Kolstihagen, og vil om noen år selv måtte søke om sykehjemsplass.

— Det vil være fint hvis jeg kan velge selv. Da vil jeg være her, smiler hun.

Styrer Eva Maria Lim ved Kolstihagen sykehjem er positiv til fritt sykehjemsvalg, men mener ordningen vil kunne by på problemer.

— Her er vi fullstendig fullbooket. Men vi prøver selvsagt å imøtekomme spesielle ønsker, sier Lim.