EIRIK DAMSGAARD eirik.damsgaard@bt.no— Bergen kommune har altfor mange overtramp. Eldre opplever for lang saksbehandling. Avslag på pleie- og omsorgstjenester er ofte dårlig begrunnet, sier eldreombud Else-Kristin Foss Vikenes. Nær tredobling av saker Det totale antallet saker til ombudet steg fra 137 i 1999 til 339 i fjor, går det frem av eldreombudets årsmelding.I 220 henvendelser som gjaldt Byrådsavdelingen for helse og sosial, fant eldreombudet 80 eksempler på dårlig saksbehandling, dårlig service eller mangelfull informasjon.- En henvendelse skal besvares på en eller annen måte senest innen in måned. Norsk lov krever også at et svar, for eksempel et avslag, viser hvordan den konkrete saken er vurdert mot lover og forskrifter.Her skorter det ofte, hevder eldreombudet. - Gå på kurs i norsk lov Hun mener opptellingen av saker i 2000 viser at kommunale saksbehandlere i Bergen må lære seg forvaltningsloven bedre. Foss Vikenes, som selv er utdannet jurist, avslutter sin årsmelding med at byråkratene tydeligvis trenger et grundig opplæring i saksbehandling og etikk.Hun tror den formidable økningen i antall saker også skyldes at ordningen er blitt bedre kjent.- Jeg her truffet mange eldre, som har fått et ansikt å forholde seg til, sier hun.Bergen var først i landet med eget eldreombud. Flere andre kommuner prøver nå ut ordningen.