I 2003 var det bare seks eldre i hele Hordaland fylke som fikk behandlet klagen sin av Helsetilsynet. I 2005 var det hele 27 klager som nådde Helsetilsynet. Det betyr en økning på 450 prosent på bare to år, skriver Sydvesten.

Fire fikk medhold

I fjor opplevde fylkeslege Helga Arianson, som er leder for Helsetilsynet i fylket, for første gang at de overprøvde kommunens vedtak og gav klagerne medhold.

– Før har samtlige klager blitt avvist, men i 2005 fikk fire av 27 klagere medhold hos oss, sier Arianson, som på ingen måte liker at eldre må ta saken sin til Helsetilsynet for å nå frem.

– Det er urovekkende at søkere med stort behov for sykehjemsplass ikke får det. Flere av disse søkerne levde under uverdige forhold, sier Arianson til Sydvesten.

Fylkeslegen mener det er åpenbart at det er vanskeligere å få sykehjemsplass nå enn tidligere. Før Sydvesten gjorde henne oppmerksom på det var fylkeslegen ikke kjent med at så mange som 50 prosent av de eldre fikk medhold i Bergen kommunes klagenemnd.

– Dette er svært høyt. At mange eldre får medhold i klagen tyder på at kommunen er for streng i vurderingene, slår Arianson fast.