Arbeidstilsynet frykter at resultatet blir en utstøting av eldre arbeidstakere i Bergen kommune. — Vi er veldig bekymret over utviklingen i hjemmetjenesten og er urolige for hvordan arbeidsmiljøet vil bli i konkurransesituasjonen de står overfor, sier Edle Utaaker i Arbeidstilsynet i Bergen til Bergens Tidende.

Utaaker er prosjektleder for «Rett hjem»-kampanjen som Arbeidstilsynet har gjennomført i hjemmetjenesten de siste to årene.

Mange sykemeldte

Arbeidstilsynets kartlegging av forholdene i hjemmetjenesten for to år siden viste slående resultater. Én av tre i hjemmetjenesten hadde i løpet av to år vært sykemeldt på grunn av tidspress, tunge løft, uheldige arbeidsstillinger eller vold og trusler om vold.

Omtrent halvparten av de ansatte i hjemmetjenesten opplevde høyt tidspress som mest belastende. I undersøkelsen ble det konkludert med at dette har forverret seg.

— Større tidspress kan øke omfanget av stressrelaterte belastningsskader. Knapphet på tid gjør også at det ikke blir iverksatt forebyggende tiltak.

— Faren i et sånt arbeidsmarked er at eldre, delvis uføre eller arbeidstakere med behov for spesiell tilrettelegging blir skviset ut, sier Utaaker.

Skjevheter

Det er mange eldre blant de ansatte i Bergen hjemmetjenester KF. I samtlige bydeler, med unntak av Fana, er langt over halvparten passert 50 år, og mellom hver tredje og hver femte hjemmehjelp er fylt 60.

Som kontrast til en slik alderssammensetning står stillingsannonsen på CityMaids nettsider, der en av kvalifikasjonene er «alder 23-45 år». CityMaid tilbyr rengjøring til eldre, og er en av de private tilbyderne som er på full fart inn i markedet.

— Skal en arbeidsstokk med en gjennomsnittsalder på 55 konkurrere med noen på 25, blir det skjevheter. Erfaring, ferdigheter og kvalitet på utførelse er derimot faktorer der alder kan ha en positiv effekt.

— Spørsmålet er om dette er et arbeid hvor man skal kjøre fort mellom de eldre og få vasken unna, eller om det også skal være tid til samtale og omsorg. Det er jo det siste de eldre etterlyser, påpeker Utaaker.

Lønnsforpliktelser

Direktør i Bergen hjemmetjeneste KF, Hans Inge Anderssen er bekymret for hvordan konkurransen vil slå ut på økonomiwen i det kommunale tilbudet. Hjemmetjenesten er en såkalt «enlinjetjeneste». Det betyr at hvis noen av foretakets ansatte ikke lenger er i stand til å jobbe i felten, er det små muligheter for arbeid andre steder i organisasjonen. Hjemmetjenesten må like fullt lønne dem det gjelder.

I en orientering til de ansatte, heter det at «Effektivitetskravet mot foretaket vil etter hvert gjøre denne situasjonen uholdbar». Blir problemet stort nok «står foretaket i fare for å knekke ryggen under sine uproduktive lønnsforpliktelser».

Etterlysning

Edle Utaaker tror kommunen biter seg selv i halen hvis de tror økte effektiviseringskrav er det eneste saliggjørende.

— Skal man bare ha en effektiv rengjøringstjeneste tror jeg man kan få stor gjennomtrekk og en lite stabil arbeidsstokk. Alle blir jo eldre og det er neppe en god arbeidsgiverpolitikk å slite ut sine medarbeidere, mener Utaaker.

— For faglig og personlig utvikling er det viktig med tid og rom også for de unge. Det glemmer man lett i effektivitetens navn, mener Utaaker.

Nå etterlyser Arbeidstilsynet en helhetlig seniorpolitikk i forhold til sine ansatte, og at det tas hensyn til dem i den konkurranseutsettingsprosessen som kommunen nå gjennomfører.