Mannen på 78 år og kvinnen på 77 er innlagt til observasjon ved Vest-Agder Sentralsykehus.De er uskadde og tilstanden er betegnet av legene som «helt udramatisk». Bilen til ekteparet skar ut av Riksvei 9 ved Moisund i Setes-dal ved 13.30-tiden i går.— Vi er glade for at det gikk så bra som det gjorde. Jeg har snakket med mannen i ettertid, og han later til å være i god form, sier lensmannsførstebe-tjent Harald Kleggetveit ved Evje og Hornnes Lensmanns-kontor.Han opplyser at paret er fra bergensområdet. - Kjørte vinglete Ekteparet var på vei sørover. I-følge øyenvitner skal bakdøren på varebilen ha vært åpen, og bilen vinglet i veibanen. Plutselig skar bilen ut til ven-stre og 10-20 meter nedover i et skogholt. I en stille vik i Otra-elven havnet bilen på siden.- Den ble stående på hjulene. Det meste av bilen var under vann, men begge har hatt hodet over vannflaten, sier Klegge-tveit. Det var mye trafikk på riksvei-en. Ekteparet fikk raskt hjelp fra andre bilister med å komme seg ut av vraket. Begge var ved bevissthet. Årsaken ikke kjent Både ambulanse og legeheli-kopter kom til åstedet, men transport med Luftambulansen var ikke nødvendig. Årsaken til den dramatiske ut-forkjøringen er ikke kjent. Poli-tiet har ikke holdepunkter for å mistenke sjåføren for promille-kjøring, høy fart eller for å ha fått et illebefinnende.- Jeg har ikke noen formening om hva som er årsaken. Paret skal avhøres etter hvert. Øyen-vitner vil også bli avhørt, sier Kleggetveit, som bekrefter at øyenvitner så bilen vingle på veien.