Et krav om økt omsorg, respekt, verdighet og kvalitet i eldreomsorgen er utgangspunkt for et omfattende dokument, som legges fram under SeniorBaluba-festivalen i Bergen torsdag.

Dokumentet er opprinnelig laget av en bredt sammensatt gruppe danske pensjonister for den upolitiske organisasjonen Ældre Sagen. Nå har lege Stein Husebø, styremedlem i den norske søsterorganisasjonen SeniorNorge, bearbeidet dokumentet til norske forhold.

— Det gledelige ved dette dokumentet er at det er de eldre selv som peker på forbedringsområder, og som stiller krav til politikere og helsevesen, sier ildsjelen Husebø.

16 konkrete virkemidler

Punkt for punkt listes det opp 16 forutsetninger for at eldre og syke mennesker skal få et mer verdig liv på norske sykehjem eller i egne boliger. Her er noen eksempler:

  • en synlig, engasjert og omsorgsfull sykehjemsledelse * et kompetent, motivert og fast personale * opprettelse av et styre for hvert enkelt sykehjem med representanter fra bl.a. beboere, pårørende og personale * ombygging og modernisering av sykehjem * fritt sykehjemsvalg * pårørende skal involveres, og bruken av frivillige økes * unngå feilmedisinering

Dokumentet er ment som et arbeidsverktøy for politikere og kommuner, og inneholder også fakta fra norsk virkelighet: På sykehjem må i gjennomsnitt 161 pasienter dele én lege, mens det tilsvarende tallet på et sykehus er 2.2 pasienter per lege.

— Dette er dramatiske tall, som sier noe om hva samfunn og helsevesen legger vekt på, mener Husebø Tvang ved sykehjem i Bergen

Husebø hevder også at mange sykehjem bruker ulovlige tvangsmidler, som å dope, binde eller stenge inne de gamle:

— Vi ved Bergen Røde Kors Sykehjem foretok en ringerunde, som viste at 14 av 16 sykehjem i Bergen bruker ulovlige tvangsmidler. Det sier noe om nøden på norske sykehjem. Når man ikke har nok personale, låser man dørene eller doper ned brukerne. Dette er straffbart og stikk i strid med norsk lov.

Husebø mener at det er positivt at det snakkes åpent i Norge om problemene i eldreomsorgen, og at folk flest er opptatt av at eldre skal ha det bra.

— Samtidig er mangelen på kvalitet i eldreomsorgen bekymringsfull. De som jobber der, gjør så godt de kan, men er utslitte. Rekrutteringen er lav. Vi har hundre spesialister på aldringsmedisin her i landet, men ingen orker å jobbe på sykehjemmene, fordi arbeidsbetingelsene er for dårlige.

10.000 medlemmer

Men Husebø er optimistist, og tror at det nye dokumentet kan være et verktøy for å forbedre gamle og syke menneskers siste leveår:

— Dette er den største samfunnsmessige utfordringen vi har. Tallet på pensjonister og gamle vokser kolossalt. I løpet av de neste 50 årene forventes tallet på eldre over 80 å ha steget med 100 prosent.

Nå vil SeniorNorge skrive brev til kommunene, og ta kontakt med politikere for å drøfte innholdet i dokumentet. SeniorNorge ble stiftet i januar i år, og har 10.000 medlemmer. Organisasjonen har nylig fått en egen avdeling i Bergen.