Undersøkelsen, som er publisert i European Journal of Clinical Pharmacology, er basert på data fra 1.552 pasienter.

— Undersøkelsen er representativ for resten av landet. Rutiner og praksis er så å si identisk ved sykehjem landet rundt, sier geriatriprofessor Harald Nygård ved Diakonissehjemmets sykehus Haraldsplass i Bergen.

59 prosent av pasientene i undersøkelsen fikk daglig medisiner som er beregnet på psykiske lidelser.

31 prosent fikk medisiner mot depresjon, 23 prosent fikk antipsykotiske midler, mens 22 prosent fikk sovemedisiner.

— Tabletter blir, bevisst eller ubevisst, en erstatning for lav bemanning og mangel på kompetanse i å forstå atferden, sier Nygaard til avisen.