Nær en av tre arbeidsdødsfall i landbruket rammer bønder over 67 år, viser fersk statistikk fra Arbeidstilsynet.

Studien forklarer at høy alder og bruk av gammelt, utrangert og farlig utstyr er en av de viktigste årsakene til at aldersgruppen topper statistikken.

Arbeidstilsynet tror at eldre utstyr er bedre kjent for de eldre bøndene, og derfor er foretrukket.

Familiegårdsbruk

Undersøkelsen opplyser også at den store andelen omkomne blant eldre er karakteristisk for yrket. Høy alder i seg selv er en viktig medvirkende årsak til flere av dødsulykkene.

Samtidig indikerer rapporten at det er vanlig for pensjonister å bidra med arbeid etter oppnådd pensjonsalder, kanskje spesielt knyttet til familiegårdsbrukene.

Syv døde i fjor

I rapporten, publisert mandag, har tilsynet tatt for seg dødsulykker i landbruket i årene 1989 til 2008.

Siden den gang har 263 personer omkommet i landbruksnæringen.

I 2009 var det syv dødsfall i landbruket.

Med dødsulykken på Lindås mandag har fire personer mistet livet i arbeidsulykker i landbruksnæringen hittil i år.

Traktoren dreper

Andre tendenser som kommer frem i undersøkelsen er at:

  • Halvparten av alle arbeidsskadedødsfallene i jordbruket involverte traktor, her døde halvparten i velteulykker.
  • Antall arbeidsskadedødsfall forårsaket av okse har økt i perioden.
  • Antall dødelige fallulykker har sunket.