— Dessverre viser det seg at mange butikker nedprioriterer returordningen, sier overingeniør Sissel Storebø til BT.

Mye elektrisk og elektronisk utstyr (EE-produkter) og duppedingser inneholder miljøgifter som bly, kadmium, PCB og kvikksølv. Havner det på bossfyllingen, kan avrenning og utslipp i verste fall føre til alvorlige skader på helse og miljø.

Plikter å ta imot

Alle el-forhandlere er pliktig til å ta imot utrangert utstyr, selv om det ikke er kjøpt i butikken. Mottaksplikten er også uavhengig av om forhandleren selger samme merket. Kunden trenger heller ikke kjøpe nytt produkt når han leverer inn den gamle.

Kontrollen i Hordaland avdekket at 17 av de 26 kontrollerte forhandlerne ikke overholdt forskriftens bestemmelse om informasjon om den gratis returordningen. Åtte hadde mangler ved selve mottaksordningen, enten dårlige ordninger for sortering, oppbevaring eller lagring av avfallet. Tre bedrifter tok ikke imot EE-avfall i det hele tatt.

Innen 31. desember må forhandlerne levere skriftlig rapport om hvordan de vil følge forpliktelsene.

Ukjent for mange

— Mange kunder kjenner ikke til ordningen. Derfor er det viktig at forhandlerne oppfyller informasjonsplikten om godt synlige plakater i butikklokalene. De skal også opplyse om returordningen i alt reklamemateriell, opplyser overingeniør Storebø.

En stikkprøve BT foretok i et par butikker i går ettermiddag, avslørte at kunnskapen og oppfølgingen om forskriften er varierende. Hos Elektrosenteret på Torgallmenningen var det ingen plakat med informasjon til kundene. Hos Clas Ohlson i Bergen Storsenter var alt i skjønneste orden.

Bak disken hadde ekspeditør Thorbjørn Arnø en kasse full av brukte produkter som skulle sendes til spesialmottak.

— Men egentlig er det forsvinnende lite brukt elektrisk utstyr som kommer i retur, sier Arnø.

Hårfønere og barbermaskiner

Overingeniør Storebø gir skryt til Clas Ohlson og store kjeder som Elkjøp og Expert. Disse ble ikke kontrollert fordi de tidligere har vist at de følger retur-forskriften.

— Av butikkene som ble kontrollert denne gang, var SpaceWorld i Lagunen prikkfri, sier hun.

Ifølge El-retur kjøper nordmenn årlig 13 millioner EE-produkter, men returnerer kun 22 prosent av småapparatene som kasseres. I snitt har hver husholdning 3-5 utrangerte småapparater liggende.

Dette kan være alt fra barbermaskiner og hårfønere til elektrisk leketøy og klokker.

HELT PATENT: Ekspeditør Thorbjørn Arnø hos Clas Ohlson har orden i retursystemet, men et stort flertall av de kontrollerte elektroforhandlerne synder mot forskriften og får refs av Fylkesmannen.<p/>KNUT STRAND