KJELL ØSTERBØ

Bergen tingrett fant ikke at det var grunnlag for å kreve ekteparet for erstatning, og idømte Florvaag Bruk ekteparets totale saksomkostninger på 142.879 kroner.

I utgangspunktet var dommen imøtesett med stor interesse fordi den kunne komme til å trekke opp grenser for hvor like hustegninger kunne være, uten at det er kopiering. Denne juridiske grensen er imidlertid fortsatt omtrent like uklar. Det var andre forhold som felte Florvaag.

Ekteparet innrømmet at de hadde mottatt standardtegninger for det huset Florvaag mener er blitt kopiert. De avviste imidlertid at det er samme huset. Tegningene som ble bygganmeldt, var noe de selv hadde skissert etter inspirasjon fra dette og andre kataloghus.

En etterlikning

Typehuset som Florvaag mener er kopiert, er tegnet av Heggheims arkitektkontor som også har opphavsretten til tegningene. Florvaag har imidlertid eneretten til å bruke disse tegningene i forbindelse med salg av byggematerialer og bygging av disse husene i flere kommuner i Hordaland, blant annet Bergen. Tingretten mener de to hustegningene er svært så like og de finner det sannsynlig at tegningene som ble brukt er en etterlikning av typehuset.

Retten mener likevel ikke at det trenger være standardtegningene som ble utlevert av Florvaag som er grunnlaget for etterlikningen. Ekteparet hadde nemlig fått utlevert samme tegning fra Bygg-Service AS på Sola ett år tidligere. Og i dette området hadde Bygg-Service enerett på Heggheims tegninger.

Opphavsretten beskytter

Ekteparet innrømmer at tegningene de fikk fra Sola-selskapet lå til grunn for deres egne skisser, men at endringene de selv gjorde var såpass store at de ikke ville by på noe problem. Tingretten understreker at det er Heggheims arkitektkontor som har opphavsretten til tegningene. Det Florvaag ville ha erstatning for, var tapet av fortjeneste for at de ikke fikk levert materialer og håndverkere til huset.

Retten mener imidlertid at dette tapet ikke vernes av opphavsretten. Avtalen mellom Florvaag og Heggheim kan ikke legge plikter på tredjepart eller ekteparet i denne saken. Retten presiserer imidlertid at de ikke har behandlet hvilke plikter ekteparet måtte ha overfor arkitektkontoret.

Feil saksøker?

Retten fant det ikke sannsynlig at ekteparet hadde fjernet Florvaag og Heggheims navn på tegningene som ble byggeanmeldt, slik saksøker antydet. De understreker i den forbindelse at det altså er Heggheim som eier tegningene, og ikke Florvaag. Dersom ekteparet likevel skulle ha fjernet navnene fra tegningene, måtte i så fall arkitektkontoret vært saksøker, påpeker tingretten.

Retten konkluderte derfor med at det ikke foreligger noe ansvarsgrunnlag og at det derfor heller ikke foreligger noe erstatningsgrunnlag. Advokat Steinar Molland som representerte Florvaag, hadde i går kveld ikke fått lest dommen ennå og kunne derfor ikke svare på om dommen vil bli anket.

<b>FIGUR 2:</b> Dette er tegningen til huset ekteparet bygget. Retten har frikjent ektepar for å ha tatt kopi av tegninger som Florvaag Bruk har enerett til å bygge.
<b>FIGUR 1:</b> Dette er tegningen til Heggheims arkitektkontor, som Florvaag Bruk har avtale med.
Faksimile Bergens Tidende, 26. november 2004.