Ektemannens og morens advokat, Arild Dyngeland, bekrefter atsøksmålet mot NRK, TV 2 og BT er trukket.

— Det skjer etter en vurdering av den dommen somforeligger. Vi har prøvd et prinsipp og ikke fått gjennomslag for det, såønsker man ikke å gå videre med saken, sier Dyngeland.

Stevnet BA for retten

I 2010 rettet Dung Tran Larsens ektemannen og hans mor kravmot BA, NRK, TV 2, Dagbladet, VG og BT for bruken av private bilder etterforsvinningssaken.

Larsens foreldre ga bildene til avisen, men detviste seg senere at de var tatt av kvinnens ektemann og svigermor. De påberopteseg opphavsretten til bildene og krevde BA for 1,7 millioner kroner.

Å legge bort saken er det eneste kloke familien Larsen har gjort i denne prosessen

Sjefredaktør i BT Gard Steiro

I mai 2011 stevnet de avisen for retten.

Tingretten konkluderte med at bildebruken må anses som en integrert del avnyhetsrapporteringen.

«At Dung både som savnet og som mulig offer for en alvorlig forbrytelse,hadde allmennhetens interesse som nyhetssak, legger retten til grunn somutvilsomt», het det i begrunnelsen.

Forlik med VG og Dagbladet

Etter frikjennelsen, anket ektemannen og hans mor saken til lagmannsretten.De fikk heller ikke medhold her. I den rettskraftige dommen ble BA frifunnet.

Tidligere har ektemannen og svigermoren til Tran Larsen inngått forlik medVG og Dagbladet.

— Det er ikke naturlig å kommentere innholdet iforliket, sier Dyngeland.

Nå kravene mot NRK, TV 2 og BT trekkes, settes punktum for saken om bildene, som harversert siden 2010. ## - Hinsides enhver fornuft

Kravet mot BT gjaldt tre bilder, og ble fremsatt i et såkalt prosessvarsel.

I dette varselet var kravet på 50.000 kroner for hver gang BT hadde brukt bildene.

Når pressen velger åillustrere saken med private bilder, blir det en ekstra belastning som erbortimot umenneskelig.

Advokat Arild Dyngeland

BT avviste kravet, og sjefredaktør Gard Steiro sier det er som forventet at det nå frafaller.

— Å legge bort saken er det eneste kloke familien Larsen har gjort i denne prosessen, sier Steiro.

Han mener det ikke var grunnlag for søksmålet.

— Det økonomiske kravet var dessuten hinsides enhver fornuft.

- Umenneskelig belastning

Advokat Dyngeland sier saken har vært svært krevende for hans klienter.

— Den mediedekningen som lå bak at denne saken blestartet har vært en belastning ingen kan forestille seg. Når pressen velger åillustrere saken med private bilder, blir det en ekstra belastning som erbortimot umenneskelig, sier Dyngeland.

Dyngeland peker på at det ikke er noen tvil om at politiethadde rett til å bruke de 15 private bildene i forbindelse med etterlysning isavnetsaken.

— Det har aldri vært omstridt. Men vi har vært avden oppfatning at man selv må bestemme om man skal illustrere negativ omtale avseg selv med egne bilder, eller om det er noe pressen skal bestemme, sierDyngeland.

Omfattende etterforskning

20. juli 2007 ble Dung Tran Larsen meldt savnet til politiet. Siden etterforsket politiet forsvinningen som et drap.

Saken mot Dungs ektemann og hans familie ble av Riksadvokaten henlagt etter bevisets stilling i 2009. Etterforskningen har likevel aldri blitt lagt vekk, og politiet har sjekket ut hundrevis av tips de siste årene.

Ektemannen ba i januar i fjor om at Dung Tran Larsen ble kjent død, etter at hun i årevis hadde hatt status som savnet og antatt drept.

Bergen tingrett forkastet begjæringen.

«Selv om retten finner det meget lite sannsynlig at Thi Phuong Dung Tran Larsen frivillig forlot sitt hjem og sine to barn i juli 2007, kan det etter rettens syn ikke utelukkes. Det kan videre ikke utelukkes at savnede etter forsvinningen kan ha tatt opphold på ukjent sted, og at hun fortsatt lever», lyder kjennelsen fra Bergen tingrett.