To av ukene skal de tilbringe i isolasjon.

Ektemannens advokat Frode Skogvold er kritisk til avgjørelsen.

— Påtalemyndigheten har hatt 15-20 personer på denne saken, men de har fremdeles ingen beviser mot min klient. Derfor lurer jeg nå på hvor lenge han skal sitte, sier Skogvold.

Ved godt mot. Han forklarer at Dungs ektemann fortsatt er ved godt mot, og at de var mentalt forberedt på at det kunne bli fire nye uker.

— Etter planen skulle svigermoren også fremstilles for fengsling i dag, men hun er syk og møtte ikke, sier hennes forsvarer, Stein-Erik Ottesen.

Fengslingsmøtet ble derfor avholdt uten at hun var tilstede. Forsvareren er nå på vei til fengselet for å informere om kjennelsen.

BLIR I FENGSEL: Dungs ektemann (32), som sitter i baksetet i denne bilen, må tilbringe nye uker i fengsel.