I dag var det meningen at Dung Tran Larsens ektemann (35) skulle møtt opp i Bergen tingrett og avtalt detaljer rundt den kommende sivile rettssaken mot sine svigerforeldre. De har gått til sivilt søksmål og stevnet svigersønnen for 240.000 kroner etter at han var siktet for drapet på deres datter, tobarnsmoren Dung Tran Larsen.

— Sløsing av ressurser

Da BT skrev om saken i sommer, uttalte Dungs foreldre at det viktigste ikke var pengene, men å finne ut hva som hadde skjedd med Dung.

Også politiet forberedte seg på å legge frem sine beviser i en sivil rettssak der beviskravene er noe lavere enn i en vanlig straffesak.

Nå viser det seg at Dungs ektemann ikke kommer til å dukke opp retten. I et brev til Bergen tingrett i dag, gjør han rede for hvorfor han ikke ønsker å gå rundene i den sivile rettssaken.

Han har også skrevet et brev til Bergens Tidende der han forklarer det samme.

— I oppslag i media går det klart frem at hensikten med søksmålet ikke først og fremst er å få erstatning, men heller å få meg og min familie til å møte i retten for at advokat Meling skal avhøre oss for å finne ut hva som har skjedd med Dung.

Videre skriver han:

— Når Hordaland politidistrikt i denne sak har gjennomført en tre års svært grundig etterforskning, som resulterte i at Riksadvokaten henla saken, ser jeg det som misbruk av rettssystemet at en nå prøver å bruke en sivil rettssak som en del av en privat etterforskning som påtalemyndigheten allerede har avsluttet, skriver han.

Ingen erkjennelse av skyld

Han avslutter brevet med å gjøre det klart at han ikke har til hensikt å stille:

— Jeg er i dag ikke i en slik situasjon at jeg kan sitte i retten i 2–3 uker og forsvare meg mot beskyldninger fra advokat Meling og Dung sine foreldre.

— Jeg har derfor i dag informert Bergen tingrett om at jeg aksepterer erstatningskravet i stevningen som kom 10.07. 2007 uten gjennomføring av noe hovedforhandling. I dette ligger det selvfølgelig ikke noe erkjennelse av skyld, skriver 35-åringen i brevet som er stilet til BT.

BT har vært i kontakt med Frode Skogvold som har representert familien i straffesaken.

— Jeg har ingen kommentar til dette nå, sier Skogvold.

Erkjennelse av ansvar

Brynjar Meling, som representerer Dungs foreldre, kunne ikke selv stille i planleggingsmøtet fordi han var syk.

— Jeg er kjent med at ektemannen har levert inn et skriv til tingretten, men avventer å se hva retten har å si til dette.

— Dersom det er riktig at han vil betale kravet på 240.000 kroner, så finnes det ikke grunnlag for en sak. Likevel så ligger det jo en erkjennelse av ansvar når man velger å betale en slik sum. Dersom man mener at man selv er uskyldig, men likevel går med på å betale 240.000 kroner i erstatning, så virker jo det ganske rart, sier Meling.

— Kan dette få betydning for straffesaken?

— Det må det bli opp til politiet å avgjøre, sier Meling.

Han sier at foreldrene til Dung Tran Larsen ennå ikke er blitt informert om at svigersønnen deres har gått med på å betale erstatningskravet.

Vigdis Bygstad var satt opp som dommer i planleggingsmøtet mellom dungs ektemann og hans svigerforeldre.

— Jeg kan ikke kommentere denne saken. Generelt kan jeg si at når man sier seg enig med saksøkers påstand, så blir saken avsluttet, sier Bygstad.