Charlotte Tvedte frå Stord greidde å fanga denne skypumpa med digitalkameraet sitt i Klosterfjorden i førre veke. Som ein scene teken rett ut frå actionfilmen «Twister».

Borgundøy i bakgrunnen. Ei skypumpe er ifølgje Wikipedia ei kraftig roterande luftsøyle som oppstår over hav og innsjøar. Skypumpe liknar ein tornado, og ofte er han nettopp det.

CHARLOTTE TVEDTE